חופשה שנתית לעובד שעבד פחות משנה

 

תשובה
סעיף 3 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע -

"3. (א) אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד הוא -

בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות - 14 יום.

בעד השנה החמישית - 16 יום.

בעד השנה השישית - 18 יום.

בעד השנה השביעית - 21 יום.

בעד השנה השמינית ואילך - יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום".

כאשר נאמר במפורש בחוק כי בימי חופשה לא תיכלל אלא מנוחה שבועית אחת לכל שבעת ימי חופשה.

לענין זה, יש לציין כי בדב"ע שם/4-20 (פד"ע י"ב 85), נקבע כי הנורמה העולה מחוק חופשה שנתית, היא שמספר ימי החופשה השנתית אינו מושפע מאורך המנוחה השבועית - אם היא של יום אחד או יומיים.

בסעיף 3(ב) לחוק נקבע כי במידה והקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים כל שנת העבודה והעובד עבד באותה השנה -

  1. לפחות 200 ימים - יהיה מספר ימי החופשה כאמור בסעיף 3(א) הנ"ל. 
  2. פחות מ-200 ימים - יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף 3(א) הנ"ל, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 200. חלק של יום חופשה לא יובא במנין.

בסעיף 3(ג) לחוק נקבע כי במידה והקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים בחלק משנת העבודה, והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה -

  1. לפחות 240 ימים - יהיה מספר ימי החופשה כאמור בסעיף 3(א) הנ"ל. 
  2. פחות מ-240 ימים - יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף 3(א) הנ"ל, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 240. חלק של יום חופשה לא יובא במנין.

את חישוב מספר ימי החופשה יש לערוך לפי הסעיף הנ"ל, אלא אם חל על אותו עובד הסכם/הסדר קיבוצי, צו הרחבה, או חוזה עבודה אישי הקובעים אחרת (לטובת העובד כמובן).* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798