תעריף בגין עבודה במוצאי שבת


תשובה
סעיף 7 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"ח-1951, קובע כי -

א. לפחות 36 שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.
ב. המנוחה השבועית תכלול:

  1. לגבי יהודי - את יום השבת.
  2. לגבי מי שאינו יהודי - את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.

סעיף 8 לחוק קובע כי שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, לעבודות מסוימות, מנוחה שבועית שתחומה פחות מ-36 שעות, אך לא פחות מ-25 שעות רצופות.

ואכן, שר העבודה קבע מנוחה שבועית שתחומה קצר יותר, כאמור לעיל, במקומות העבודה הבאים:
לעובדים בשירותי תחבורה ציבוריים, לעובדים בבתי קולנוע, לעובדים במסירת מברקים ומכתבים דחופים בבתי דואר ראשיים בירושלים, בתל אביב-יפו ובחיפה, לעובדים במשמרות במפעלים (בתי מלאכה, מפעלים יצרניים, מפעלים תעשייתיים, שירותי ציבור אחרים המחייבים עבודה במשמרות) בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות, לעובדים במשמרות במפעלים בהם נעשית העבודה בשתי משמרות (אחת לשבועיים), לעובדים בבתי חולים (בית חולים = כל מקום שבו מאושפזים חולים, יולדות, תינוקות או זקנים).

לפיכך, יתכנו מספר אפשרויות לענין תעריף שעת עבודה במוצאי שבת:
במקרה בו עובד היה במנוחה שבועית (לפחות 36 שעות או לפחות 25 שעות, כמפורט לעיל) לפני צאת השבת, תעריף שעת העבודה שלו לאחר צאת השבת הינו תעריף רגיל (100%). במידה ולא, העבודה במוצאי שבת תהיה עבודה במנוחה שבועית שמזכה את העובד בתעריף 150%.
כמו כן:
א. יתכן ושעות העבודה במוצאי שבת יחשבו לשעות נוספות לעובד ספציפי, במידה והעובד השלים 43 שעות שבועיות בשבוע שקדם לעבודה במוצאי שבת או בשבוע שמתחיל לאחר מוצאי השבת. המעביד צריך להיות עקבי בצירוף של שעות העבודה במוצאי השבת לשבוע הקודם או לשבוע הבא. בהקשר לכך, המילה האחרונה תהיה לבית הדין האזורי לעבודה.

ב. יתכן ועבודה במוצאי שבת תיחשב לעבודת לילה, במידה ושעתיים משעות העבודה נופלות בין השעות 22:00 ל-6:00 בבוקר. המשמעות היא שמדובר במשמרת בת 7 שעות, והחל מהשעה ה-8 יש לשלם שעות נוספות.

יש להדגיש כי:

א. לשם העבדה במנוחה שבועית נדרש היתר משר העבודה והרווחה. ישנם היתרים לענפי עבודה מסוימים אך אין היתר כללי גורף בענין.
ב. ברוב המקומות בהם נדרשת עבודה במוצאי שבת חלים הסכמים קיבוציים ענפיים / הסכמים קיבוציים מיוחדים / צווי הרחבה ענפיים / חוזי עבודה אישיים / נוהג - הקובעים כללים ברורים לתשלום בגין עבודה במוצאי שבת. ובהקשר לכך, יחולו ההוראות שנקבעו (כל עוד אינן פוגעות בתנאי חקיקת המגן המפורטת לעיל אלא אם אושרה הפגיעה ע"י שר העבודה). באם לא חל אחד המקורות הנ"ל, יחול המפורט בתשובה זו.* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798