העליון: הלנה הינה גם עבירה חמורה על חוק שכר מינימום!

בית המשפט העליון קבע, כי הזכות לשכר מינימום "מקפלת בתוכה לא רק את המסגרת הכספית של השכר, כי אם גם את הביטחון והיציבות הנלווים לקבלתו במועד".

על מנת להגשים מטרה זו של הזכות לשכר מינימום, כך קבע בית המשפט העליון, יש לבחור בפרשנות לפיה סעיף 14 לחוק שכר מינימום מתייחס לקיום החובה לתשלום השכר בטרם הפך הוא למולן. מעביד אשר משלם שכר לאחר מועד זה אינו מבצע עוד פעולה של תשלום שכר מינימום אלא של תשלום שכר מולן.

שימו לב – בית המשפט נתן דעתו לכך שבחוק הגנת השכר ניתן להעמיד לדין פלילי בגין הלנת שכר, רק כאשר ההלנה עולה על 90 ימים מהיום שהשכר הפך למולן. בית המשפט קבע, כי שוני זה הינו הגיוני וראוי שכן אי-תשלום שכר מינימום חמור יותר מהלנת שכר שמעבר לשכר המינימום, משום שהוא פוגע בזכותם של העובדים למינימום קיום אנושי בכבוד.

מעבידים – דעו אפוא באופן ברור ביותר, כי הלנת שכר של עובד, ולו בימים בודדים הינה גם עבירה פלילית על חוק שכר מינימום.

[*ע"פ 4717/11 סגא אנטפרייז נ' מדינת ישראל]


 אנו נשמח לעמוד לרשותכם להסברים או הבהרות – armoni.law@gmail.com
http://www.armonilaw.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798