קיצור חופשת לידה

 

גלית התחילה את עבודתה כמתכנתת בחברת START-UP לפני כ-7 חודשים. גלית הרה ואמורה ללדת בעוד כחודש. מעבידה של גלית מעוניין כי גלית תמשיך לעבוד בתקופת חופשת הלידה, שכן עבודתה חיונית והכרחית מאוד לחברה, ומוכן אף, כפיצוי, לשלש את שכרה בתקופה זו. גלית, מצידה, לא מתנגדת להצעתו, בהנחה, כמובן, כי הלידה תעבור בשלום.

כיצד יש להסדיר את הענין?

תשובה
סעיף 6 לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, מחייב מעביד לתת לעובדת שילדה חופשת לידה ואוסר עליו להעבידה בתוך חופשת הלידה (מדובר על תקופה של 26 שבועות ואם מדובר בעובדת שעבדה פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה - 14 שבועות).

מעביד שעבר על איסור זה דינו קנס (בהתאם לחוק העונשין), או מאסר 6 חודשים או שני העונשים כאחד.
בהתקיים תנאים מסויימים, רואים גם את נושא המישרה בתאגיד שעבר על איסור זה (חבר הנהלה, מנהל, שותף) כאחראי באופן אישי (סעיף 15 לחוק). כלומר, מעביד שמעביד בחופשת לידה עובר עבירה פלילית, ולפיכך הסכם שכזה אינו חוקי.

יש לציין כי על פי סעיף 6(ה) לחוק רק אם הנולד אינו בחיים או שהעובדת הסכימה שילדה יאומץ לפי החוק הספציפי או שהיא אם נושאת כמשמעותה בחוק הספציפי לענין - העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה (בהסכמתה ובאישור בכתב מאת רופא) ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה שבועות שאחרי הלידה.

יצויין כי העובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה, ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מ-14 שבועות או 14 שבועות בתוספת הארכות חופשת לידה בהתאם לחוק.

בנוסף, יכולה העובדת לחלוק את חופשת הלידה עם בעלה. כלומר, אם בני הזוג מעוניינים בכך, תוכל האם לשוב לעבודתה עוד בטרם חלפו 14 השבועות שנקבעו בחוק כחופשת לידה, והאב יוכל אז להחליף אותה במלאכת הטיפול בתינוק. בכל מקרה, האב לא יוכל לקבל חופשת לידה ב-6 השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה (וזאת כדי לאפשר לאם לנוח ולהתאושש מן הלידה).


* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798