הנפקת דרכון ישראלי לעולה חדש והחריג לאיש עסקים אשר לא השתקע בישראל


במידה והעולה החדש אינו מצהיר ארל"י, כפי שיורחב בהמשך, הוא יהפוך לאזרח ישראלי ובתום הליך העלייה ולאחר שעברו שלושה חודשים, תונפק לו תעודת מעבר ישראלית למשך שנה. מרגע זה העולה החדש חייב להיכנס ולצאת מישראל עם תעודת המעבר הישראלית1. תעודת מעבר ישראלית ניתן לחדש כל שנה עד 5 שנים.

בתום השנה הראשונה לעלייה, משרד הפנים בוחן האם ניתן להנפיק לעולה החדש דרכון ישראלי והאם העולה החדש הפך את ישראל למרכז חייו. בדיקה זו נעשית ע"י משרד הפנים באמצעות בדיקת הכניסות והיציאות מישראל של המועמד לקבלת דרכון ישראלי. מבדיקה מול משרד הפנים, במידה והעולה החדש נמצא מחוץ לישראל למעלה מ-183 ימים, הרי שלא יונפק דרכון ישראלי ותוארך תעודת המעבר, וזאת מאחר והעולה החדש לא השתקע בישראל ולא הפך את ישראל למרכז חייו.

הצהרת ארל"י- במשך שלושת החודשים הראשונים להליך העלייה, העולה החדש יכול לחתום על הצהרת ארל"י- הצהרת אי רצון להיות אזרח ישראלי. במידה ובחר להצהיר ארל"י, הרי שמעמדו יהיה תושב קבע ולא אזרח ישראל. המשמעות של הצהרת ארל"י, הינה שתושב קבע ישראלי, לעומת אזרח ישראלי, אינו יכול לבחור או להיבחר לכנסת ישראל ואינו זכאי לקבל דרכון ישראלי. כאמור, רק אזרח ישראלי יכול לקבל דרכון ישראלי. יש לציין במאמר מוסגר, כי להנפקת דרכון ישראלי עלולה להיות השלכה על החבות במס, אולם זה נושא למאמר בפני עצמו.

ישנם מספר חריגים לחובה להפוך את ישראל למרכז החיים, וביניהם חריג לאנשי עסקים השוהים בחו"ל דרך קבע לצורך עסקים ואשר תורמים תרומה ממשית לכלכלת ישראל. אלה יכולים לבקש דרכון ישראלי בשנה הראשונה גם אם מרכז חייהם אינו בישראל. בהתאם להחלטת ממשלה מיום 12 באוגוסט 2004 [מס' 2422] (להלן: "החלטת ממשלה"), בנושא: "אישור הקריטריונים להנפקת דרכון לאזרח ישראלי- עולה חדש, אשר מרכז חייו אינו בישראל ולהארכתו", נקבע כי איש עסקים השוהה בחו"ל דרך קבע לצורך עסקיו ותורם תרומה ממשית לכלכלת ישראל, יקבל דרכון גם אם לא השתקע בישראל. לשם בחינת התרומה לכלכלת ישראל נדרשת המלצת השר שתחום פעילות משרדו נוגע ישירות בתחום שבו תרומת אותו אזרח ניכרת.

מבדיקה מול לשכת שר התמ"ת, משך הטיפול בקבלת ההמלצה הינו בין מספר ימים לחודש, בהתאם לנסיבות. לשם קבלת ההמלצה יש להגיש מכתב הסבר המפרט את התרומה הממשית עם נתונים קונקרטיים לתרומה. יש לצרף לבקשה המלצות מאנשים מובילי דרך במשק הישראלי, אשר מכירים את איש העסקים, לדוג' יו"ר ארגון תעשיינים המכיר את פועלו של אותו איש עסקים. בנוסף, הבקשה לדרכון ישראלי לאיש עסקים שלא השתקע בישראל, צריכה להכיל נתונים קונקרטיים על פעילות מסחרית, על ייצוא וייבוא וכדומה. כמו כן, יש לציין את הצפי לתרומה של איש העסקים למשק הישראלי לשנים הבאות ואת תרומתו עד כה.

במידה והשר הרלוונטי מאשר את ההמלצה, ההמלצה עוברת לשולחנו של שר הפנים. האחרון יכול לאשר ללשכת משרד הפנים שטיפלה בהליך העלייה של אותו איש עסקים, לאשר את הנפקת הדרכון הישראלי, על אף הכניסות והיציאות המרובות ועל אף שאיש העסקים לא הפך את ישראל למרכז חייו. הדרכון הישראלי יינתן לתקופה של שנה אחת בלבד. בהתאם להחלטת הממשלה, בתום שנה זו, לאחר שיראה שר הפנים, להנחת דעתו, כי במהלך אותה שנה שימר העולה את הקשר עם מדינת ישראל וממשיכים להתקיים התנאים שבגינם קיבל את הדרכון, יהיה אפשר להאריך את תוקף דרכונו על-פי שיקול דעת שר הפנים, אך לא ליותר משלוש שנים בכל פעם.


1מבדיקה מול ביקורת הגבולות עולה כי לא ניתן לעבור במסלול המהיר (טביעת אצבע) באמצעות תעודת מעבר או כל תעודה אחרת שאינה דרכון, אולם ניתן לעבור בבדיקת דרכונים ישראליים רגילה.

*הכותב הינו עורך דין, ממשרד עו"ד דותן כהן, המתמחה בדיני ההגירה בישראל, ארה"ב אוסטרליה ומדינות נוספות. המשרד הינו משרד נישה המלווה חברות ישראליות וגלובאליות רבות במתן אשרות עבודה למומחים זרים במגזר העסקי.

ליצירת קשר: 03-753-4000   |   ISRlegal@Relocation-Law.com

 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798