שעת הנקה לאם מאמצת ולהורה מיועד

 עפ"י סעיף 7(ג)(3) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 (להלן - החוק), עובדת זכאית להיעדר מעבודתה, מתום חופשת הלידה עד תום ארבעה חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה (להלן - שעת הנקה). היעדרות זו היא בנוסף להפסקות עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.

הוראות אלה יחולו על הורה מאמץ, על הורה מיועד ועל הורה במשפחת אומנה, בשינויים ובהתאמות המפורטים בסעיפים 9ד עד 9ו לחוק עבודת נשים, כל עוד לא הופסק הליך האימוץ או האומנה או היריונה של האם הנושאת, לפי העניין. היו שני בני הזוג הורים מאמצים, הורים מיועדים או הורים במשפחת אומנה, יחולו הוראות אלה רק על אחד משני בני הזוג, לפי בחירתם, ואולם אם נעדר אחד מבני הזוג למשך תקופה קצרה מהאמור לעיל, רשאי בן זוגו להיעדר מהעבודה, על פי הוראות אלה, למשך יתרת התקופה האמורה.* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.i

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798