צו ההרחבה בעניין פנסיה מקיפה בכל המשק – תיקון והשלמה

נצביע על הנקודות הבאות שבנוסח החדש:

  • המשמעותי מכל הוא, כי התווספה מדרגה נוספת לשיעורי ההפרשות אשר מלכתחילה נקבע, כי יעלו בהדרגה עד לשנת 2013 בה צפויים הם לעמוד על 5% לתגמולים ו- 5% לפיצויים, ע"ח המעביד, ו- 5% לתגמולים ע"ח העובד. כאמור התווספה מדרגה נוספת לפיה בשנת 2014 יעלו השיעורים ל- 6% לתגמולים ו- 6% לפיצויים ע"ח המעביד ו- 5.5% לתגמולים ע"ח העובד.
  • כידוע צו ההרחבה קובע, כי אם במקום העבודה קיים הסדר מיטיב לא יחול הצו. בצו מפורטים סוגים שונים של הסדרים מיטיבים. הובהר כעת, כי החל משנת 2014 הסדר ששיעורי ההפרשות על פיו הינו פחות מ- 17.5% לא יחשב כמיטיב.
  • בעקבות שאלות שהופנו אלינו אנחנו מבקשים להדגיש, כי הצו קובע, כי אם במקום העבודה קיים הסדר מיטיב ואולם הסדר זה נכנס לתוקף במועד מאוחר לחובת הביטוח על פי צו ההרחבה, אזי עד למועד זה יחול צו ההרחבה. לדוגמא – אם סוכם עם עובד על הסדר ביטוחי בשיעור כולל של 18.33% ואולם זאת רק לאחר שהעובד ישלים שנת עבודה מלאה, הרי הגם שמדובר בהסדר מיטיב הרי במהלך אותה שנה חייב המעביד לבטח את העובד בהתאם לצו.

לנוסח המלא של הצו לחצו כאן.

 


עו"ד עודד ערמוני
http://armoni-law.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798