שינוי גובה דמי מחלה החל מיום 1.4.2011

  
ביום 28.3.2011 פורסם ברשומות חוק דמי מחלה (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 (להלן – התיקון לחוק). להלן סקירת התיקונים שנערכו בחוק דמי מחלה, תשל"ו-1976 (להלן – חוק דמי מחלה):

עדכון צבירת ימי מחלה
חוק דמי מחלה קובע כי עובד צובר 1.5 ימי מחלה לכל חודש עבודה מלא שעבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה. במידה שהעובד לא עבד בחודש מסוים בכל ימי העבודה שבאותו חודש, יראו 25 ימי עבודה כחודש עבודה מלא, וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בימי מחלה יחסיים.
התיקון לחוק הוסיף וקבע כי אם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים – יראו  2/3 21 ימי עבודה כחודש עבודה מלא, וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בימי מחלה יחסיים.

עדכון גובה דמי מחלה

יום היעדרות

דמי מחלה

שיעור התשלום לפני התיקון לחוק (עד ליום 31.3.2011)

שיעור התשלום לאחר התיקון לחוק (מיום 1.4.2011 ואילך)

ראשון

אין תשלום

---

---

שני

תשלום מחצית דמי מחלה

37.5% משכר יום רגיל

50% משכר יום רגיל

שלישי

תשלום מחצית דמי מחלה

37.5% משכר יום רגיל

50% משכר יום רגיל

רביעי ואילך

תשלום מלוא דמי מחלה

75% משכר יום רגיל

100% משכר יום רגיל

 

 

 

 

 

 

תחילת התיקון לחוק
תחילתו של התיקון לחוק מיום 1.4.2011, והוא יחול על דמי מחלה המגיעים בעד תקופת מחלה שמיום 1.4.2011, אף אם החלה לפני מועד זה. 
 
 


* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : " דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il


 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798