שותפות בין ארגונית ומודל הערכים

לכל אחד מהסקטורים או הארגונים ידע, שיטות, מיומנויות ותקציבים - או בקיצור כוחות שונים ולצידן מטרות ארגוניות שונות.
 
כאשר לדוגמה נתבונן על השוני בשיטות העבודה נוכל לראות כי ההבדלים ניכרים לעין כבר בהתבוננות על האקלים הארגוני של הסקטורים והארגונים.
 
בעוד שבארגונים מסחריים יעוצב האקלים הארגוני תוך הדגשת הפן ההישגי
- אליטיסטי של הארגון, עולם המלכ"רים יתאפיין באופן טבעי בבניית אקלים
השם דגש על הזיקה והנתינה לחלש כערכים מרכזיים באקלים הארגוני.
 
במקביל נוכל גם לראות השלמות סינרגיות בתחום הידע והמיומנות הארגונית
והדוגמה הקלאסית להשלמה סינרגית מתקיימת בעולם השיווק והפרסום.
 
בזמן שנראה שבמציאות המלכ"רית מתקיימת חולשה רוחבית בתחום השיווקי, הארגונים המסחריים יתאפיינו בשפע יחסי של תקציבים ייעודיים לשיווק, ידע
והון אנושי מיומן בתחום.
 
זאת ועוד כשאנו נגשים למלאכת בניית מערך שותפויות בין סקטוריאליות וארגוניות אנו ניצבים מול האתגר של לחבר ארגונים עם מטרות שונות בתכלית.
 
הקרנות מתמקדות בפיתוח והפקת מערכים חברתיים אשר יבשילו לעצמאות כלכלית. במלכ"רים רבים המטרה המרכזית מתמקדת בשאיפה לחולל שינוי משמעותי ככל הניתן לאוכלוסיית היעד ולהגיע לכמות קהל היעד הגבוהה ביותר, ולעומת שני אלו הארגון המסחרי מתמקד במטרה לפתח שווקים ולהגדיל את הרווחים. 
 
אם כך כיצד אנו נגשים למלאכת הבנייה של שותפות בין מספר ארגונים
אורגניים בעלי מרחבי שוני עמוקים ועדיין מצליחים לייצר מבנה יציב, גמיש
ויעיל לכל המעורבים, וכל זאת מבלי לאבד מיקוד במשימה החברתית ?
 
מודל הערכים
 
המודל לבניית מערך שיתופי פעולה בנוי מרמות יחס כלפי שישה ערכים מרכזים בשיתוף הפעולה והם: מעורבות (  I), השתתפות ( P ), משאבים ( R ) ומחויבות ( C ) בתוכם כציר פנימי נמצאת המשאלה המאחדת ( W ) וכמעגל חיצוני - עוטף, סיבת קיומו של הארגון/נים ( R ).
 
המשאלה המאחדת ( W ) היא המטרה החברתית הגדולה מהארגון עצמו ומשמשת כחזון אלטרואיסטי לכל הארגונים והאנשים המעורבים בפעילות.
המשאלה המאחדת מהווה עוגן וכלל אצבע לכל פעילות שתתקיים במסגרת השותפות.
 
סיבת קיומו של הארגון ( R ) הן למעשה היעוד והמטרות שלשמם הוקם הארגון. החל מ connecting people של נוקיה ועד למטרתם לפתח, למכור ולשרת את לקוחותיהם וזאת במטרה להגדיל את הרווחים.
 
מעורבות ( I ) עד כמה הארגון מעורב בתהליכי קבלת החלטות, מהו המבנה הניהולי של שיתוף הפעולה, חלוקת סמכויות ונהלי עבודה. את ערך המעורבות נהוג לעגן בהסכמים. האם החברה המסחרית תהיה שותפה בהחלטה לאלו קרנות יוגשו בקשות המענקים ?
 
השתתפות ( P ) עוסקת בתחומי האחריות בפועל. כשם שבמסגרת שיתוף פעולה ייתכן שארגון מסחרי יקיים מעורבות של חטיבות משאבי האנוש, השיווק והאחריות התאגידית באופן פעיל הכולל הגדרות תפקיד ומשימות לכל חברי הארגון, כך יכול להתקיים שיתוף פעולה המשלב את מחלקת משאבי אנוש בלבד או רק הנהלה. או לחילופין האם במסגרת שיתוף פעולה עם הממסד יספק הממסד את כל הכוחות שברשותו ?
 
משאבים ( R ) יכולים להיות כסף, שווה כסף, משאבי אנוש, רשת קשרים, מיתוג, כוח השפעה ועוד. ובזמן שלמלכ"רים יש שפע קשרים לממסד ולקרנות הארגון המסחרי מתאפיין במסדי נתונים גדולים ורשת קשרים לבעלי השפעה.
לא פעם אנו נפגוש במהלך השותפות חסמים משפטיים פרדוקסאליים. אישית
יצא לי לפגוש במסגרת פרויקטים את פרדוקס השותפות בדטה על רקע חסם משפטי, דבר אשר מונע מרשויות מוניציפאליות אשר מממנת פרויקט ומעוניינת בהצלחתו לספק דטה של קהל היעד הרלוונטי.
 
מחויבות ( C ) מאפיינת את רמת ההשפעה של המשאלה המאחדת - החזון החברתי על הארגונים, על דרכי הפעולה של הארגון ומערך השיקולים שלו.
האם במסגרת שיתוף הפעולה יפותח שירות או מוצר חדש ? האם האסטרטגיה הארגונית והעסקית תושפע מהאג'נדה החברתית ? עד כמה ? במה זה יתבטא ?
 
לנוחותכם צרפתי תרשים ערכים לבניית מנגנון שיתופי פעולה בין סקטוריאליים.
 

® תרשים ערכים לשיתופי פעולהbe wise tec / D4d

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798