באנו חושך לגרש - הצעות לציון חג החנוכה בארגונים בסימן תרומה לקהילה

בחג זה, אני ממליצה לדבוק במסורת פעילויות שבהן מתקיים שיתוף עובדים, בני משפחות ותרומה לקהילה. רוב הפעילויות אינן כרוכות בעלויות גבוהות, חלקן רעיונות 'חינמיים' לגמרי, ותרומתן לתחושת השייכות, לגאוות היחידה, למוטיבציה ולאקלים הארגוני - רבה מאוד.

גיוס עובדי החברה

צוות פעילויות - המורכב ממספר נציגים ממחלקות שונות בחברה - מתכנס למפגש של כשעה, ובו פרושים מספר רעיונות שהצוות אמור לקחת בהוצאתם לפועל חלק פעיל. המטרה היא לשתף את הצוות וכך "לגייסו למשימת הגיוס". בד"כ כאשר מדובר בתרומה לקהילה ובפעילויות המשתפות את בני המשפחה קיימת היענות גבוהה ושיתוף פעולה.

שיתוף עובדי החברה ובני משפחותיהם

העובדים ובני משפחותיהם לוקחים חלק בתחרות הכנת מיזם אמנותי הקשור בחג או בארגון. ניתן לבקש מהעובדים לשלוח באמצעות צוות הפעילויות ציורים, פסלים, יצירות אמנות, מכל סוג שהוא בנושא הנבחר עד לשבוע לפני החג. כל היצירות תרוכזנה בחדר סגור ותסומנה ע"י מספור וללא שם היוצר.

שיתוף הקהילה

אני נוהגת ליצור קשר עם ארגון או עמותה ולשתפם במיזם. מומלץ ליצור קשר ארוך טווח שיוזמה זו היא רק חלק ממגוון פעילויות הנערכות במשותף במהלך השנה. במסגרת אחת מהפעילויות, יצרתי, לדוגמא, קשר עם אגודת "ניצן" באזור. הילדים התבקשו לצייר ציורים לרגל החג עבור תערוכה שערכנו בארגון. את הציורים של ילדי "ניצן" תלינו ליד ציורי בני משפחות העובדים לאורך מסדרונות החברה ובחדר האוכל.
ציורים של עובדים ובני משפחותיהם ותרומות נוספות לנזקקים הועברו ע"י נציגי החברה לסניף "ניצן" ושימחו את הילדים בחג.

תחרות יצירות בני משפחות העובדים והקהילה

כשבוע לקראת החג מוצגות היצירות בפני עובדי החברה בתערוכה (במסדרונות/ חדר האוכלוכו'). על התערוכה להיראות מכובדת, הציורים ממוסגרים. במזכירות החברה עומד מגש ובו טפסי התחרות. כל עובד מסמן (פעם אחת) את היצירות הנבחרות בעיניו ומוסר למזכירה.
הזוכים, הידועים מראש כיומיים לקראת הרמת הכוסית, מוזמנים עם בני משפחותיהם לחברה, יחד עם נציגי הקהילה שהשתתפו בתחרות. לכל משתתף מוענק קלף מכובד כתודה על השתתפותו, ומומלץ להעניק גם שי קטן לכל משתתף.

ה"תחרות" מוסיפה נופך אחר, קליל, משפחתי וחמים להרמת הכוסית.

הרמת כוסית משותפת

את הארגון לו החברה תורמת או את נציגיו מומלץ להזמין לאירוע הרמת הכוסית בחברה.
האירוע עשוי לכלול סיור בארגון, סיור בתערוכה, קבלת פנים, מצגת אודות הארגון, היכרות עם הקבוצה המתארחת והרמת כוסית.
לא לשכוח לתעד ולצלם את האירוע.

הזמנת משפחות קשות יום לאירוע חנוכה של החברה

בארגונים רבים מקיימים אירוע עבור עובדי החברה בחג. לעתים קרובות מדובר בהצגת ילדים מסובסדת.
מומלץ להזמין לאירוע זה נציגי ארגון עימו החברה בקשר קבוע או משפחות קשות יום אשר אינן יכולות לממן לילדיהן השתתפות באירועים כגון אלו (ניתן לקבל פרטים מלשכות הרווחה באזור).
טרם האירוע, מומלץ להתכנס באולם נפרד או מחוץ לאולם, להדליק יחדיו נרות חנוכה, לברך ולשיר משירי החג. לאירוע רצוי להכין מיקרופון, שירי חג, כיבוד קל וסביבונים לילדים.
מובטח לכם שחלק קצר זה מהאירוע ייזכר טוב בהרבה מאשר ההצגה שאחריו.

פעילות משותפת עם ילדי אגודת אלי"ע - אגודה לקידום ילדים עיוורים ולקויי ראיה
    
ילדים קטנים, עיוורים ולקויי ראיה, שעבורם שיתוף פעולה שכזה, הינו ההוצאה לפועל של הביטוי השגור כל-כך 
בחג האורים: הוצאתם מחושך לאור, ולו למספר רגעים בלתי נשכחים.

בכוחנו להעניק אושר גדול על ידי מעשים קטנים לאנשים רבים, ועל ידי כך לתרום גם לארגון שלנו ולאקלים הארגוני.

  • כדאי לבדוק האם ניתן לקבל החזר או הטבות מס עבור האירוע בגין התרומה לקהילה ועבור רכישת שי כתרומה.
  • אשמח לייעץ ולכוון (בהתנדבות כמובן) בנושא שיתוף עובדים ותרומה לקהילה dahand1@netvision.net.il.


"באנו חושך לגרש בידינו אור ואש
כל אחד הוא אור קטן וכולנו - אור איתן"


תמונות מפעילות חנוכה בשיתוף ילדי אגודת "ניצן", 2008

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798