אסטרטגיה, ידע ומה שביניהם. פרק 1 – תהליך חשיבה אסטרטגית


תוכנית אסטרטגית שהיא תוצאה של דיוני הנהלה ולפעמים גם בשיתוף יועצים חיצוניים, יכולה להיראות טוב כתוכנית אבל ברוב המקרים נכשלת במבחן הבצוע. משימות היום יום והחלטות שוטפות ומידיות תופסות פעם אחר פעם את מקומם של דיונים והחלטות אסטרטגיות משמעותיות.   

מסתבר שמספר החברות שמשקיעות משאבים בתכנון אסטרטגי הולך וקטן משנה לשנה, ומתוך אותן חברות שהשקיעו בהכנת תוכנית אסטרטגית רק אחוז מזערי דבק בתוכנית ומנסה לממש אותה.

בתקופה האחרונה ובמיוחד מאז תחילתו של המשבר הכלכלי האחרון התחילו יותר ויותר חברות בעולם לאמץ ולהטמיע תהליך חשיבה אסטרטגית כחלופה הנכונה לתכנון אסטרטגי.

תהליך חשיבה אסטרטגית הוא תהליך על חוצה ארגון, מתמשך, שיטתי ומשתף מנהלים בכל הרמות ועובדים במקצועות ובעיסוקים שונים. התהליך מעודד השתתפות והתבטאות של כמה שיותר אנשים, מעניק לגיטימציה, התייחסות וערך לכל רעיון, לכל התבטאות ולכל מחשבה. התהליך מעודד העלאת שאלות פרובוקטיביות, הבעה של דעות שונות, חדשנות ויצירתיות. זהו תהליך המעריך תשאול, תחקור והסקת תובנות, מלמד להתבונן בחיי היום יום מנקודות התייחסות שונות: מנקודת מבט הלקוח, הספק, המנהל, המתכנן, ועוד.
 
תהליך חשיבה אסטרטגית פותח הזדמנויות ייחודיות ליצירת ערך באמצעות פלטפורמות של דיאלוג יצירתי בין אנשים שיכולים להשפיע על כיוון החברה. מעגלי דיאלוג חוצי ארגון יכולים לאתגר הנחות בסיסיות של ההנהלה ולהזרים רעיונות, הזדמנויות וכיוונים חדשים. אסטרטגיה היא לא רק עתיד אלא חיבור בין עבר, הווה ועתיד ומכאן החשיבות להמשכיות התהליך.

תכנון אסטרטגי ארוך טווח, במובן המסורתי, הוא תוצר של הנהלה אשר נוצר בנקודת זמן התחלתית ומכוון להתבצע בתקופת זמן עתידית. התכנון מתבטא ומסתיים במסמכים והיעדים לבצוע מופקדים בידי ההנהלה. לעומת זאת, תהליך חשיבה אסטרטגית מכוון ליצירת שיתוף, הזדהות ומוטיבציה כלל ארגונית להצלחה באופן מתמשך ומסייע להנהלה לנווט את הארגון בתנאים של חוסר וודאות ושינוי מתמיד.          

רקע חיוני המאפשר תהליך חשיבה אסטרטגית הינו הגדרה והטמעה של תפיסת העולם הארגונית ובניית תמונת עתיד מוסכמת, מוחשית, אפקטיבית ומיטבית של הארגון בהיבטים הבאים:

הייעוד -  לשם מה אנחנו קיימים, מהי הבשורה שאנו מביאים, במה אנחנו שונים.
החזון - הגדרת השוק בו אנו פועלים, המוצרים והשירותים שלנו, תמונת העתיד האידיאלית שלנו. החזון הוא המגדלור שלאורו יחתור כל אחד מהמנהלים והעובדים בארגון, וקיומו מעניק משמעות חדשה למאמץ של הצוות והפרט.
הערכים שלנו - במה אנחנו מאמינים.
התרבות הארגונית - איך אנחנו מתנהגים.

ייעוד, חזון, ערכים ותרבות ברורים, מוסכמים ומוטמעים בארגון כולו ישמשו כתשתית להגדרת יעדי הארגון באופן שוטף. היעדים המרכזיים חייבים להיות נגזרים מתוך הייעוד, החזון והערכים ותואמים ליכולות שלנו בהתחשב באיומים, בסיכונים ובהזדמנויות. התהליך המתמשך יכלול עדכון והעשרה של הגדרות הייעוד, החזון, הערכים והתרבות ובכך נוצרת מערכת דינאמית של יצירה משותפת.  

תהליך חשיבה אסטרטגית מחייב שינוי בסגנון הניהול של מנכ"ל ושל הנהלה שיתבטא בעידוד ובתמיכה בתהליך, בשיתוף ובשקיפות מצד אחד, ומצד שני – גילוי עניין, הקשבה, השתתפות ומתן תגובות למה שקורה בתהליך. ניהול נכון של התהליך יסייע להנהלה להתרכז בעיקר, לקדם נושאים חשובים, לקבוע יעדים נכונים ולשפר את הסיכוי בהשגתם, תוך בדיקה והערכה מתמדת לגבי ההתקדמות.

מאחר ויש חשיבות עליונה לשיתוף ורתימה של כלל המנהלים והעובדים ליצירה המשותפת, ניהול נכון של התהליך יגביר את היכולות והמוטיבציה של כל מנהל ועובד ויעניק חוסן לארגון כולו. ארגון אשר בו יש מתאם גבוה בין החזון והערכים של כלל המנהלים והעובדים לבין החזון והתרבות הארגונית הוא בעל סיכוי גבוה להגשמת היעדים האסטרטגיים שלו. אם כל מנהל ועובד יחשבו במונחי אסטרטגיה יותר מהמקבילים להם בחברה מתחרה – אין ספק כי התוצאות שלנו יהיו טובות יותר.בפרקים הבאים נדון בגיוס מתודולוגיות וכלים לתמיכה בתהליך חשיבה אסטרטגית:
ניהול ידע ו – Balanced Scorecard ויצירת האינטגרציה ביניהם.

יפתח בן צבי - יועץ אסטרטגי, אינטק בע"מ
 www.intech.co.il
טל: 072-2500808

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798