ששת כובעי החשיבה ושימושם ביצירתיות

 

ששת כובעי החשיבה הוא כלי שפותח על ידי אדוארד דה-בונו על מנת לשפר תוצאות של תהליכי חשיבה ודיונים. כל אחד מהכובעים מייצג סוג אחר של חשיבה, וכל כובע מאופיין על ידי צבע מסוים.

1. כובע לבן: מייצג עובדות, מידע, נתונים סטטיסטיים, וכן משמש לזיהוי מידע חסר ומקורות אפשריים להשגתו.

2. כובע אדום: מסמל את הרגשות והתחושות שלנו. כאשר "חובשים" כובע זה, חברי הדיון או הקבוצה מוזמנים להביע את רגשותיהם על הנושא או לחלוק את תחושותיהם ומצב רוחם הכללי. כל אלו עשויים להשפיע על אופן השתתפותם או אי-השתתפותם בדיון ובחשיבה. כובע זה אינו דורש נימוקים לוגיים או הצדקה – מכיוון שרגשות הם סובייקטיביים ולא רציונליים.

3. כובע צהוב: נועד לחשיבה לוגית חיובית, במטרה להציג תועלות אפשריות ויתרונות של המצב או הרעיון או של דרך הפעולה המוצעת. כמו-כן, ניתן לפרט מי צפוי להרוויח מהאפשרות הנדונה וכיצד. יש להדגיש שטיעונים בעד הרעיון צריכים להיות מנומקים לוגית ולא רק מושמעים כהצהרה בלתי מוסברת.

4. כובע שחור: בעקרון זהו היפוכו של הכובע הצהוב. הכובע השחור משמש לדיון בהשלכות השליליות של התכנית, הסכנות הטמונות ברעיון, וכן ביקורת או חולשות הטיעונים שתומכים בו. כמו בכובע בחיובי, נדרשת הצדקה לוגית בהצגת ההסתייגויות ולא התנגדות לשם התנגדות בלבד.

5. כובע ירוק: מטרתו לעודד יצירתיות וחשיבה לא שגרתית. כאשר משתמשים בכובע זה, יש לעודד חשיבה מסתעפת (אם כי דה-בונו לא מפרט כיצד לחשוב באופן יצירתי במסגרת כלי זה). סיעור מוחות, כלים לחשיבה יצירתית, חשיבת רוחב ושיטות כגון אלו משמשות לחיפוש התפתחויות או פתרונות לא צפויים ברעיון או בדיון.

6. כובע כחול: כובע זה מנהל את הדיון, אחראי על החלפת כובעים כאשר יש בכך צורך, ומוביל לסיכום הנקודות העיקריות שעלו, ולקבלת החלטות לגבי ההמשך.

תוכלו, כאמור, להשתמש בששת כובעי החשיבה בארגון באופנים שונים על מנת לעודד את היצירתיות ואת חשיבת הרוחב, למשל:
• חלקו כובעים בצבעים השונים לאנשים בימים מסוימים בשבוע – על מנת למקד את החשיבה שלהם ולכוון אותה בכיון אחר בכל פעם.
• בניהול ישיבות, הקדישו 5 דקות לכל אחד מהכובעים, ודנו בנושא מהיבטיו השונים.
• תנו לצוותים שונים או לקבוצות מסוימות (עובדים, סטודנטים, חברים) תפקידים שונים על פי הכובעים. כלומר, קבוצת אנשים אחת תהיה אחראית לעובדות ומידע סטטיסטי, קבוצה שנייה לחשיבה חיובית לוגית, וכדומה. ניתן בהמשך להחליף בין תפקיד הקבוצות.
• כתבו או בקשו מתלמידים או עובדים לכתוב מאמר או מסר תקשורתי המבוסס על המבנה של ששת כובעי החשיבה. לדוגמא ראו:
http://www.best100ideas.com/article06.shtml


*  אודות עמיר עליון
עמיר עליון הוא בעל ניסיון רב בתפקידי ניהול ופיתוח הדרכה, פיתוח מנהלים הן בחברות ייעוץ והן בחברות מסחריות ותעשייתיות. כיום הוא מנהל הדרכה בחברת מוטורולה ישראל. במשך מספר שנים נמנה על צוות שפיתח שיטה לפיתוח מיומנויות מגוונות בשילוב ייחודי של משחקי חשיבה. עמיר מתעניין במיוחד בנושא של יצירתיות וחדשנות מעשית. האתר שלו
www.Best100Ideas.com, כולל ספר על 100 רעיונות יצירתיים למצגות, עלון אלקטרוני חינם בנושא יצירתיות, מאמרים ועוד.

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798