בני גאון


"אני דוגל בהגינות הן ביחסים עם השותפים שלך והן עם הכפופים לך. תן כבוד למילה. לא אשקר, גם לא שקר מהסוג המכונה 'לבן'. אני מאמין ש'טוב שם טוב משמן טוב". אתה נושא שם משפחה ואסור שהוא ייפגע. אני אומר בגאווה שאני בנו של משה דוד גאון, והייתי רוצה שילדי יגידו אחרי, 'אנחנו ילדיו של בנימין דוד גאון.'"

"לכל אורך הדרך הקשה הארוכה (הבראת 'כור' – ש.ש.) ידעתי שאני לא לבד, שיש קבוצה שהולכת איתי. כל חיי, מי שליווה אותי יצא נשכר. תמיד הייתי מודע לצורך לעשות הן לביתך והן לביתם של אלה שהולכים אתך. זהו כלל ברזל אצלי."

"יש לנו בארץ בעיה של הישראלי הממוצע המתבטל בפני איל ההון. כאילו העשיר יודע יותר, אחרת לא היה עשיר. מדובר במגמה שהכול נסחפים בה: אנשי עסקים, פוליטיקאים, ואנשי תקשורת. זהו עידן הבעלים – הם הקובעים."

"תמיד אחרי שאתה עוזב מרכז עוצמה, עולים סימני שאלה במיגזר העיסקי: 'האם הוא מפסיק להיות חשוב? האם הוא יהיה חשוב? כדאי להיות לידו?'"
"חברות במיגזר העיסקי היא די נדירה. יש הרבה מסכות והעמדות פנים. עם השנים רוכשים יכולת אבחנה, לגבי מי שאתה יכול להישען עליו ומי הוא רק חבר בהקשר מסוים."
"הלויאליות מאד מוגבלת. אתה טוב כשאתה במעמד של נתינה וזקוקים לך. זהו מיגזר אינטרסנטי."

"אם בתחום העיסקי תלך על אמוציות, לפי עם מי רבת או לא רבת קודם, לא תגיע רחוק. גישתי עניינית. "

"יש אנשים בעלי תואר מנכ"ל, כי צריך מנכ"ל, אבל ההחלטות נעשות על ידי הבעלים... אבל אין מקום לשני מנכ"לים. על פי תפיסתי, אם אני אחראי אני מחליט."
"יש מנהלים הנשארים בתפקידם בגלל מעמד וחוזה שמן, גם אם הם חייבים לממש החלטות הנוגדות לעקרונות הניהוליים שלהם. אלה מצבים לא קלים, שבהם אתה מעמיד למבחן גם את עוצמתך וגם את אישיותך. האם בגלל חוזה ומעמד אני מוכן להיות למידרס? לשטיח?"

"אני מאמין שכל אחד (מארבעת ילדיו – ש.ש.) צריך להתפתח בתחומו. זה גם שומר על ההרמוניה במשפחה. אני לא מאמין בהעברת הניהול מדור לדור. יש לי 20% בחברה, ברבות הימים יהיה לכל אחד מילדי 5% ממנה. הם לא חייבים לנהל אותה."

"דאג שבשולחן ההנהלה תמיד יהיו אדם אחד או שניים, שאיתם אתה יכול ליצור קשר עין ולקבל תגובה ראשונית רק ממבט העיניים, על מה שאתה אומר. אתה צריך ליצור את הקשר הזה, שכל כך נחוץ כדי לא להיות לבד."

יהי זיכרו ברוך.

 *דבריו של בני גאון מובאים מתוך ספרו של שוקי שטאובר "מטבע לצ'ק פוינט". (הספר יצא לאור בהוצאת ידיעות אחרונות.)

אתרים נוספים: ניהול, עבודה, קריירה – האתר של שוקי שטאובר www.shukistauber.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798