נחתם הסכם קיבוצי כללי המעדכן את סכום השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה

ביום 4.3.2008 נחתם הסכם קיבוצי כללי, בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, המעדכן את סכום השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה (להלן: "ההסכם הקיבוצי").

 
על פי ההסכם הקיבוצי, שיעור החזר הוצאות הנסיעה, החל מיום 1.1.2008, יהיה עד 21.56 ₪ ליום עבודה.

 

יצוין, כי נכון למועד זה, טרם פורסם צו הרחבה, המרחיב את הוראות ההסכם על כלל העובדים והמעבידים בישראל, אך מנסיון העבר צו ההרחבה יצא בקרוב ויהיה בעל תחולה רטרואקטיבית.

 


 

 

* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798