דילמת המס בפרישה מעבודה

 

רובנו כלל לא ערים לכך שחלק מכספים אלה, ולעיתים חלק גדול מהם, חייב במס, ובדרך כלל לא פונים לקבלת ייעוץ בנושא. זאת ועוד, לאור שינויים שנעשו לאחרונה על-ידי רשויות המס, אנו נדרשים למלא טפסים רבים ומורכבים ביחס להעדפותינו השונות מבלי שיהיו לנו הכלים והידע להבנת הנושא ולהשלכות הכלכליות הצפויות מכך.


בשל מורכבות חוקי המס החלים על הכספים שנצברו בפרישה נוצרים מסלולי פרישה שונים, בעלי תוצאת מס שונה. הדבר תלוי בין היתר בתקופת העבודה, בגובה הסכומים שנצברו ובסוגם, במועד צבירתם ובמועד קבלתם, בגיל הפרישה, ברמת ההכנסה לפני ולאחר הפרישה, במצב הבריאותי ועוד.


להלן בקצרה עיקרי הוראות החוק המתייחסות לפרישה מעבודה.

פיצויים – לפיצויים החוק מעניק פטור בגובה של משכורת אחרונה עד 10,220 ₪ לכל שנת עבודה. הפיצויים העולים על סכום הפטור חייבים במס, בדומה למשכורת, אך קיימת אפשרות לפרוס אותם אחורה ואף קדימה לתקופה שאינה עולה על 6 שנים (תלוי בוותק) – פעולה שבדרך כלל מקטינה את חבות המס בגינם ובשל כך מומלצת במרבית מקרים. הפיצויים אינם חייבים בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

פנסיה – לפנסיה החוק מעניק פטור בשיעור 35% עד 7,000 ₪ לחודש (דהיינו, פטור מקסימאלי של 2,450 ₪ לחודש). לפטור זכאי כל אדם שהגיע ל"גיל פרישה" (גיל הפרישה הועלה ועם הזמן יעמוד על 67 לגבר ו- 64 לאישה). הפנסיה שעולה על הסכום הפטור חייבת במס, בדומה למשכורת. פנסיה מוקדמת חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות עד "גיל פרישה". לעומת זאת, אישה שמקבלת פנסיה מוקדמת ואינה עובדת – לא חייבת בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות.


אולם, בהתאם להוראות החוק, אם נתקבלו בפרישה גם פיצויים פטורים וגם פנסיה בשל אותה תקופת עבודה, בדרך כלל לא ניתן ליהנות משני הפטורים גם יחד ויש צורך לבחור רק באחד מהם. דהיינו, בדרך כלל קבלת פיצויים פטורים שוללת את הפטור לפנסיה לשנים רבות שלאחר הפרישה.


יוצא, כי במועד הפרישה קיימות לעובד שתי אפשרויות:

  1. לקבל פיצויים פטורים תוך שלילת הפטור לפנסיה לשנים רבות שלאחר הפרישה. שלילת הפטור לפנסיה יכולה להביא לנזק כלכלי משמעותי שהרי הנטו החודשי קטן למשך שנים רבות שלאחר הפרישה וככל שתוחלת החיים ארוכה יותר – כך הנזק הכלכלי גדול יותר.

  2. לשלם מס על הפיצויים הפטורים ולקבל פטור לפנסיה לשנים רבות שלאחר הפרישה.

 

סיכום

ההחלטה האם לקבל פיצויים פטורים תוך שלילת הפטור לפנסיה או לשלם מס על הפיצויים הפטורים כדי לקבל פטור לפנסיה הנה החלטה בעלת משמעות כלכלית ופיננסית, וייתכן ויהיו לה השלכות רבות וארוכות טווח על הכספים הפנויים שיעמדו לרשותנו לאחר פרישתנו מעבודה.


מומלץ אם כך, שכל עובד יידע וייקח בחשבון במועד הפרישה את כל הגורמים הבאים:

  1. קבלת פיצויים פטורים יש בה כדי לשלול את הפטור לפנסיה, כולו או חלקו.

  2. שלילת הפטור לפנסיה אינה אוטומאטית. הדבר תלוי בחישוב הנעשה לפי חוק. משכך, מומלץ לבחון היטב את ההשלכות של קבלת מענקים פטורים על הפטור לפנסיה ועל מידת שלילת הפטור לפנסיה.

  3. למצבו הבריאותי של העובד חשיבות רבה ביחס להחלטה מכיוון שככל שתוחלת החיים הצפויה לאחר הפרישה ארוכה יותר, הפטור לפנסיה תורם ומשתלם יותר.

  4. התשואה שניתן להשיג על כספינו הפנוי חשובה אף היא שהרי מי שבוחר לקבל פיצויים פטורים נותר בידו סכום גבוה יותר שניתן להשקיעו בסכום חד-פעמי בתשואה גבוהה יותר מאשר בסכומים נמוכים יותר לאורך תקופה ארוכה. אולם, יש לזכור כי הפטור שמוענק לפנסיה כולל בתוכו גם פטור לרווחים שנצברים בגינה.

  5. יכולתו האובייקטיבית של העובד לחסוך סכומים נמוכים בכל חודש לעומת חיסכון בסכום חד-פעמי גבוה במועד אחד.


כדי לקבל במועד הפרישה את ההחלטה המתאימה ביותר, יש להביא בחשבון את כל הגורמים הנ"ל ולשקללם יחד לשם קבלת מסלול הפרישה האופטימאלי שעונה על צרכנו בצורה הטובה ביותר ובכפוף לחבות המס הנמוכה ביותר.________________________________________

הכותב הינו רו"ח (L.L.M) צביקה משבנק

מנכ"ל אופטימס פתרונות לפרישה בע"מ

TZVIKA66@BEZEQINT.NET

סלולרי : 0523-493929


 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798