גילתה שהיא בהיריון לאחר הפיטורים וקיבלה פיצוי

 
ונדגיש – בעת הפיטורים לרבות בעת סיום יחסי העבודה, לא ידעו, העובדת והמעסיק כאחד, כי העובדת בהיריון. יחסי העבודה הסתיימו, וכעת, לאחר תום היחסים, מגלה העובדת כי היא בהיריון ולכן היא מבקשת לחזור לעבודה. האם יכול המעסיק לסרב? האם יש צורך בהיתר פיטורים?
 
מקרה זהה נדון לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. במקרה זה עובדת הועסקה תקופה קצרה בת מספר חודשים ופוטרה. סה"כ הועסקה העובדת כתשעה חודשים הגם שהפיטורים נעשו לאחר שבעה חודשים והוארכו (חשוב מבחינתנו שכן היא השלימה 6 חודשי עבודה כנדרש כדי להחיל את ההגנה של חוק עבודת נשים).
 
כשבוע לאחר שהפיטורים נכנסו לתוקפם, גילתה העובדת שהיא בהיריון, ופנתה למעסיק בבקשה כי זה יחזירה לעבודה, עקב היותה בהיריון בתקופת הפיטורים. המעסיק סירב להחזירה והציע הסכם פשרה עם פיצוי כספי. העובדת דחתה את הצעת הפשרה והתעקשה לחזור לעבודה בנימוק שיקשה עליה למצוא מקום עבודה חדש כשהיא בהיריון. בינתיים העובדת ילדה, ורק כשנה לאחר פיטוריה ביקש המעסיק היתר פיטורים רטרואקטיבי ממשרד העבודה – בהתאם לחוק עבודת נשים. הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה קבעה כי הגם שלא היה קשר בין הפיטורים לבין ההיריון היא אינה נותנת היתר פיטורים בדיעבד. המעסיק הגיש ערעור על החלטת הממונה והערעור נדחה. נימוקי הדחיה היו בין היתר:
 
"אף אני, כמו גם המרכזת, לא שוכנעתי מכל החומר שהובא  כי נעשה ניסיון כן להחזיר את העובדת לעבודה. אף אם המערערת פעלה על פי יעוץ משפטי שגוי ואף אם סברה כי העובדת מעוניינת בפיצוי כספי על פי הסכם פשרה (כטענתה), הרי שעדיין, בראש ובראשונה, עם היוודע דבר ההיריון (כשבוע לאחר הפיטורים), היה על המערערת להחזירה לעבודה ולפנות בבקשה להיתר לפטרה, דבר שלא נעשה. יוטעם עוד כי הפנייה לקבלת ההיתר נעשתה למעלה משנה לאחר הפיטורים… לאור כל האמור, לא ראיתי כי נפל פגם או חוסר סבירות  בהחלטת המרכזת (מכוח הסמכות המוקנית לממונה על פי חוק עבודת נשים) ולפיכך, דין הערעור להידחות". (עלח (ת"א) 61577-12-15‏ ‏ סקול מרקט בע"מ נ' מדינת ישראל)
 
רק לאחר שלא ניתן היתר (כאמור למעלה משנה) פנתה המעסיקה לעובדת בהצעה לחזור לעבודה, ואולם העובדת שכבר מצאה מקום עבודה חלופי סירבה.
 
העובדת הגישה תביעה לקבלת פיצוי בגין בגובה 150% בגין התקופה המוגנת בה אסור היה על המעסיק לפטרה עקב הריונה.
 
נקדים את המאוחר ונעדכן כי בית הדין קיבל את התביעה ופסק לעובדת פיצוי והחזר הוצאות ושכ"ט אשר הגיע כדי כמעט 80,000 ש"ח!!!
 
בית הדין חזר אל האיסור המוחלט בפיטורי עובדת בהיריון ללא היתר: "האיסור על פיטורי עובדת בהריון, כעולה מנוסחו של סעיף 2 לחוק עבודת נשים הוא קטגורי, כלומר: אף אם לאחר ניתוק יחסי עובד ומעביד מתברר לעובדת שפוטרה, כי בעת פיטוריה היתה בהריון, פיטוריה בטלים מדעיקרא…"
 
בית הדין לעבודה קבע כי גם מעסיק שנודע לו בדיעבד כי בטרם נותקו יחסי העבודה היתה העובדת בהיריון, נדרש לפנות לקבל היתר פיטורים כחוק. עוד הדגיש בית הדין כי עד למתן החלטה בבקשה, ומשהפיטורים למעשה בטלים, על העובדת לשוב לעבודתה.
 
בית הדין קבע כי היה על המעסיקה לפנות לקבלת היתר פיטורים באופן מיידי. משלא ניתן היתר, נדחו טענות המעסיקה ובית הדין קבע: "מכל האמור לעיל עולה, איפוא, כי הנתבעת פעלה בניגוד לחוק עבודת נשים ואין בכל טענות ההגנה שהועלו על ידה כדי לסייע לה להדוף את תביעתה של התובעת, הזכאית לפיצוי היות ופוטרה בעת שהיתה בהריון וללא שלמעסיקתה, הנתבעת, ניתן היתר לפיטוריה".
 
בית הדין פסק לעובדת פיצוי בגובה 150% מההשכר למשך כל התקופה המוגנת (סכום שהצטבר כדי 64,411 ש"ח בניכוי סכומים בסך 26,099 שאותם השתכרה אצל מעסיק אחר בתקופה המוגנת. דמי הלידה לא הופחתו). כמו כן פסק בית הדין פיצוי לא ממני בשל הפרת החוק בסך 10,000 ש"ח. סך הכל נפסקו לעובדת כ-60,000 ש"ח וכן חוייבה המעסיקה בהוצאות של 15,000 ש"ח.
 
ראו: סע"ש 63108-12-17 (ת"א) שמעוני נ' סקול מרקט
 
כדאי גם לזכור כי לגבי היתר פיטורים של עובדת בהיריון כאשר יש קשר בין ההיריון לבין הפיטורים לא יינתן היתר. כאשר אין קשר לממונה יש שיקול דעת לתת היתר. משמע גם במקרים בהם אין קשר בין ההיריון לפיטורים יכולה הממונה שלא להתיר את הפיטורים. יחד עם זאת בקשת היתר במקרה כזה תיעתר במקרים רבים, ככל שאין נסיבות מיוחדות.
 
תשומת הלב כי ייעוץ משפטי נכון בזמן אמת ממומחה לדיני עבודה יכול היה למנוע את הסיטואציה.


אין באמור לעיל כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד מומחה בתחום.

©  כל הזכויות שמורות לחכם את אור-זך, עורכי דין, 2018 | holaw.co.il

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798