שחיתות ציבורית קיימת, חברות לא רוכשות צוללות אך עדין חשופות לשחיתות

 
עוד עולה מנתוני הסקרים כי מעל 30% מהארגונים כלל לא עושים שימוש בכלי בקרה המספקים הגנה יעילה כנגד הסיכונים להתרחשותן של תרחישי שחיתות ובכך משאירים את הארגון חשוף לפגיעה אנושה.
המונח "שחיתות" מתייחס לקבלת שוחד וניצול מעמד לצורך גריפת רווחים אישיים. פעמים רבות מדובר בעובדים בכירים, אך לעתים גם עובדי מינהל זוטרים מעורבים בביצוע עבירות מסוג זה.
מעשי שחיתות עלולים לגרור פגיעה במוניטין, איבוד לקוחות משמעותיים, עזיבת אנשי מפתח,  פגיעה ברווחיות, סירוב מתן אשראי ע"י תאגידים בנקאיים ומשקיעים פוטנציאלים.
בהתאם לפרקטיקה המקובלת כיום בעולם, על התאגידים לפעול באופן אקטיבי על מנת למנוע מקרים מסוג זה במסגרת תוכנית ציות למניעת שוחד ושחיתות הכוללת, בין היתר:
  • עריכת סקרי סיכוני הונאות, מעילות ושחיתויות - באמצעות סקרים אלו ניתן להעריך את רמת הסיכון לשוחד ושחיתות ולגבש בקרות לצורך מניעתם.
  • יישום בקרות שימנעו ויתריעו על פעילות חריגה בארגון העשויה להעיד על התרחשותם של מקרי שחיתות, הונאות ומעילות.
  • ניטור בזמן אמת של פעילויות חריגות ע"י גורמים מתמחים.
  • קיום מערכת פיקוח חשבונאית תומכת.
  • גיבוש אסטרטגיה וקביעת מדיניות מוצהרת וברורה בנוגע למניעת שחיתות כגון קוד אתי.
  • מינוי גורם אחראי שתפקידו יהיה לרכז וליישם החלטות הנהלה הנוגעות למניעת שחיתות בתאגיד.
  • ביצוע הדרכות עובדים.
  • קביעת כללים ונהלים הכוללים הגנה על חושפי שחיתויות כגון הפעלת קו דיווח אנונימי.
בסיכומו של דבר, חשיבות יישום תוכנית מניעה וגילוי שחיתויות קיבלה היום משנה תוקף לאור ההתפתחויות בארץ בעולם. על חברות שמתרחבות לתחום הבינלאומי להיות מודעות לחקיקה הקיימת ולהשפעתה על החברות. הנהגת מערכת הערכת סיכונים וגיבוש תכוניות מניעה ופיקוח מטיבה הן עם התאגיד והמשק כולו.
 
 

 
לשאלות נוספות בנושא ניתן לפנות אל:
שי מדינה, שותף
מנהל מחלקת ביקורת חקירתית
פאהן קנה ניהול בקרה בע"מ
טל': 03-7106555
 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798