שינוי שיטת חישוב שכרו האחרון של עובד שעתי לצורך פיצויי פיטורים

כלומר: לפי חלקיות המשרה של העובד.

לגישת בית הדין הארצי, ניתן ליישם עקרון זה גם לגבי עובד שעתי, אשר היקף משרתו לכל אורך תקופת העבודה משתנה מדי חודש.

שיטה זו מבטיחה, לגישת בית הדין הארצי, כי פיצויי הפיטורים יחושבו בצורה התואמת את היקפי ההעסקה של העובד, ותמנע תוצאה שבמקרה מסוים עשויה לקפח את המעסיק ובמקרה אחר את העובד.


מגדל משה אביב, דרך זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007 | טלפון: 03-6114055 |  פקס: 03-6114054 | keren@kzlaw.co.il | www.kzlaw.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798