החל מיום 1.1.17 - הגדלת המכסה של ימי חופשה שנתית לעובדים ביום נוסף והעלאה של שכר המינימום

 
בהתאם לחוק חופשה שנתית, התשי"א 1951 עובד זכאי בכל אחת מארבע שנות עבודתו הראשונות ל- 15 ימי חופשה (במקרה שיחסי העבודה מתקיימים כל שנת העבודה והעובד עבד באותה שנה 200 ימים לפחות. בכל מקרה אחר - בהתאם לכללים שנקבעו לחישוב בחוק). בכל 7 ימי חופשה תיכלל מנוחה שבועית אחת.
 
זאת כל עוד לא נקבעה זכות עודפת בהסכם עבודה אישי/הסכם קיבוצי/צו הרחבה/נוהג במקום העבודה.
 
בחוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 שפורסם ביום 16/2/2016 נקבע כי החל מיום 1/7/2016 ועד ליום 31/12/2016 , עובד בכל אחת מארבע שנות עבודתו הראשונות  יהיה זכאי ל- 15 ימי חופשה (במקום 14 שהיו עד 30.6.2016), והחל מיום 1/1/2017 ל- 16 ימי חופשה (במקום 15) - בכל אחת מ- 5 שנות עבודתו הראשונות.
 
העלאה של שכר המינימום החל מיום 1.1.2017
בתקופה שמיום 1/1/2017 – שכר המינימום יהיה 5,000 ₪ לחודש ו- 26.9 ש"ח לשעה.
 

* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה (נובמבר 2015) של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר.  ועכשיו - במבצע 40% הנחה עד ליום 31.1.17 בלבד !!!

עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מחברת הספרים: המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין (הגבלות, הנחיות מפורטות וטפסים) - חדש !!!,  ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה" ומנהלת פורטל "עולם העבודה
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798