מה מצפה לנו החל מחודש ינואר 2017 ?

עדכון שכר מינימום
בחודש ינואר 2017 יכנס לתוקף עדכון לשכר המינימום במשק. להלן שיעורי שכר המינימום המעודכנים לעובדים מעל גיל 18: 
 
חודשי: 5,000 ש"ח.
שעתי: 26.88 ש"ח. 
יומי (5 ימי עבודה בשבוע): 227.27 ש"ח.
יומי (6 ימי עבודה בשבוע): 200 ש"ח. 
 
שכר המינימום לנוער וחניכים:
 
נוער עד גיל 16 - חודשי: 3500 ש"ח / שעתי: 20.23 ש"ח.
נוער עד גיל 17 - חודשי: 3750 ש"ח / שעתי: 21.67 ש"ח.
נוער עד גיל 18 - חודשי: 4150 ש"ח / שעתי: 23.98 ש"ח.
חניכים - חודשי : 3000 ש"ח / שעתי: 17.34 ש"ח.
 
חובת דיווח על הפקדות פנסיוניות למעסיקים של עד 50 עובדים
החל מינואר 2017 מעסיקים של 50 עובדים ומעלה יחוייבו לדווח על הפקדות לחסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים ובאמצעות קובץ דיווח אחיד, אשר נקבע על ידי משרד האוצר.
המעסיקים יקבלו היזון חוזר מקרן הפנסיה בקובץ XML, ולפיכך נדרשת היערכות מכנית ותוכנה יעודית לצורך קריאת הקובץ והטיפול בו.
 
לתשומת לבכם, החל מינואר 2018 חובת הדיווח האמורה תחול על כלל המעסיקים במשק. כמו כן נקבעו קריטריונים למעסיקי פחות מ 5 עובדים, כאשר מעסיקים שיעמדו בהם יוכלו לקבל אישור מיוחד שלא להעביר את המידע בממשק האחיד.
 
הגדלת הפרשות לקרן פנסיה
החל מיום 1.1.2017, יעלו שיעורי ההפקדה לתגמולים בקרן הפנסיה של העובד באופן הבא:
 
תגמולי עובד: 6% משכרו הקובע של העובד (במקום 5.75%).
תגמולי מעסיק: 6.5% משכרו הקובע של העובד (במקום 6.25%).
 
עדכון זכאות לחופשה שנתית
החל מינואר 2017, תעלה הזכאות בימי חופשה לעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים המועסקים 5 ימי עבודה בשבוע ל - 12 ימים נטו, ולעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים המועסקים 6 ימי עבודה בשבוע ל- 14 ימי חופשה שנתית נטו
 

מגדל משה אביב, דרך זאב ז'בוטינסקי 7, רמת גן, 5252007 | טלפון: 03-6114055 |
 
פקס: 03-6114054 | keren@kzlaw.co.il | www.kzlaw.co.il
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798