שעות עבודה - בשורה מצוינת למסעדנים ומידע מרתק לכל מי שזקוק לעובדים בשבת!

ההיתר המקורי, אשר ניתן בשנת 1951 התיר העסקה ביום המנוחה השבועית מצד אחד אך הגביל העסקה יומית ל- 10 שעות ביום בלבד (לחצו כאן לנוסח המקורי), פחות מההיתר הכללי במשק המאפשר העסקה של עד 12 שעות ביום. בשנים האחרונות בהן הוגברה האכיפה על ענפים אלו, נוצרה מציאות קשה מאד מבחינת המעסיקים. כאמור, אתמול תוקן ההיתר באופן המאפשר העסקה בהיקף של עד 4 שעות נוספות ביום, דהיינו 12 שעות בסה"כ - לחצו כאן לנוסח התיקון. מדובר בבשורה חדשה חשובה ומשמחת ביותר לענפים אשר בשנים האחרונות מתמודדים עם קשיים רבים. איגוד המסעדות הישראלי היה שותף מרכזי במאבק להישג זה - ברכות!
 
ביום 1.9.2015 פרסם משרד הכלכלה את רשימת 341 המעסיקים אשר קיימים להם היתרים ספציפיים להעסקה במנוחה השבועית (בשונה מהיתרים כללים החלים באופן ענפי). הפרסום הושג הודות למאבק עיקש וחשוב של מספר גורמים ובהם התנועה לחופש המידע. אנו ממליצים למעסיקים אשר נדרשת להם העסקת עובדים ביום המנוחה השבועי לעיין ביסודיות ברשימה זו (לחצו כאן), ולנסות לבחון אם לגופים בעלי פעילות דומה ניתן היתר.
 
לידיעתכם!
 

 

ערמוני קרמר, עורכי דין | לינקולן 20 | תל אביב | 03-6005553
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798