שחקנית תיאטרון שהועסקה כפרילנסרית קיבלה פיצוי בסך 120,000 ש``ח בגין פיטורים שלא כדין

 
בסע"ש 55486-06-13 עידית טפרסון נ' התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ (בפני מותב בהרכב כב' השופטת אורנית אגסי ושני נציגי ציבור), בית הדין האזורי לעבודה בת"א דן במקרה של עובדת, שהועסקה כשחקנית בתיאטרון וקיבלה תמורה בגין שירותיה באמצעות חשבונית מס, שיחסי העבודה עימה הופסקו. (פסק דין מיום 20/12/2015).
 
בית הדין דן קודם כל בשאלת קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, וקבע כי התקיימו יחסי עבודה, בין היתר בהתחשב בכך כי התובעת הייתה חלק בלתי נפרד מפעילות התיאטרון ולוהקה להצגות רבות ברצף במשך 14 שנים, ובכך כי לא הוכח שוני רלבנטי בין התובעת לבין יתר השחקנים בתיאטרון למעט באופן ובגובה התשלום בעד העבודה. בית הדין בחן וקבע כי מבחני הפסיקה לקיומם של יחסי עבודה בין הצדדים התקיימו במקרה זה. יחד עם זאת, נקבע בפסק הדין כי בשים לב להפרש הניכר העולה על 50% בין השכר לשחקן מקביל לתובעת לבין התמורה ששולמה לתובעת, הרי שהנתבעת רשאית לקזז את סכום ההשבה אותו חייבת לה התובעת על פי ההסכם שנחתם בין הצדדים (ההפרש הנ"ל) אל מול חישוב הזכויות על פי דין המגיעות לתובעת בשל הקביעה ליחסי עובד מעביד.
 
ובעניין האופן בו הופסקה עבודתה של התובעת :
בעקבות כשלון משא ומתן שהתנהל בין הצדדים לסילוק כל המחלוקות המשפטיות ביניהם, טרם הגשת התביעה, הוכח כי הנתבעת ביטלה את ההצגות שהתובעת השתתפה בהן, ובכך למעשה הביאה לפיטורי התובעת. בית הדין קבע כי בנסיבות אלה יש לפצות את התובעת בגין אי עריכת שימוע בטרם סיום העסקתה ובגין הנזק שנגרם לה כאשר היא מצאה את עצמה ללא עבודה וללא כל הודעה מוקדמת ראויה, בסך של שש משכורות (120,000 ₪). (בפסק הדין נפסקו לזכות התובעת גם פיצוי בגין הפרשי שכר, פיצוי בגין הלנת שכר, פיצוי על עוגמת נפש, החזר תשלומי ביטוח לאומי והוצאות).
 
חוקי העבודה ובתי הדין לעבודה צמצמו את סמכויות הניהול של המעסיק בכך שקבעו הגבלות על זכותו של המעסיק לפטר עובד (פיטורים בקשר להורות- טיפולי פוריות, הריון, הפלה, חופשת לידה, לאחר חופשת לידה, חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה, פיטורים על רקע הפליה- גיל, הורות וכיוצ"ב, פיטורים עקב שירות מילואים, פיטורי עובד חולה, פיטורים במצב חירום בטחוני, פיטורים בשל חברות/פעילות בארגון/וועד עובדים, פיטורי עובד בעל מוגבלות, פיטורים עקב שהות במקלט לנשים מוכות, פיטורי הורה/אלמן של חלל צה"ל, פיטורי עובד נכה מלחמה, פיטורי עובד חושף שחיתויות, פיטורי עובד אשר הגיש תביעה לתשלום שכר מולן או פיצויי הלנה, פיטורי עובד שהתלונן בעניין חוק שכר מינימום.
 
לא אחת, עובד פונה לבית הדין לעבודה, לאחר שפוטר, בתביעה לקבל פיצוי כספי ו/או בתביעה לבטל את פיטוריו, בטענה כי פוטר שלא כדין. במקביל עובד יכול להתלונן בפני הרשות המוסמכת על פיטורים שלא כדין.
 
במקרה כזה, המעסיק מוצא את עצמו במצב שבו הוא נדרש ליתן פיצוי כספי לעובד (עשרות עד מאות אלפי שקלים) או במצב שבו הוא נדרש להשיב עובד לעבודתו עקב התנהלות לא נכונה מול העובד בכל הקשור להליך הפיטורים שבוצע. ובמקביל, המעסיק עלול למצוא את עצמו מתנהל בהליך פלילי מול משרד הכלכלה (אישום פלילי ו/או קנס שעלול להגיע לסכום של כ- 150,600 ₪).
 

 

* המאמר נכתב ע"י עו"ד הילה פורת מחברת "המדריך המלא והמעשי להליך פיטורים כדין" (חדש!!!) הכולל סקירה מפורטת של ההגבלות החלות על המעסיק מכוח הדין בכל הקשור לפיטורי עובד, הנחיות מפורטות לביצוע הליך פיטורים (טרם השימוע, אופן עריכת השימוע - בתוספת דגשים מיוחדים ביחס לפיטורי עובד ותיק ומבוגר וביחס לפיטורי עובד שהגיע לגיל פרישת חובה) והסבר בעניין משמעותם של פיטורים ללא שימוע ושימוע מאוחר. כמו כן, כולל המדריך את המסמכים הנדרשים להליך פיטורים (זימון לשימוע, פרוטוקול/סיכום שיחת שימוע, הודעה על הפסקת עבודה, אישור בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה). 
 
עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת את פורטל "עולם העבודה" ומחברת  הספרים: דיני עבודה המדריך המלא (מהדורה חדשה נובמבר 2015) - ספר הערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) שמהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר, ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".
 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798