חברה תפצה עובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות בסכום של 172,000 ש``ח

 
  1. אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת.
  2. במידה והרופא המטפל אישר את הטיפול על העובדת להודיע על כך מראש למעסיק, וזאת כדי שהמעסיק יוכל להתארגן מבעוד מועד ובכך למנוע פגיעה בעבודה סדירה.
בנוסף נקבע בתקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990 כי תקופת היעדרות של עובדת תהיה לארבע סדרות טיפוליות בשנה. במקום עבודה שנוהגים לעבוד בו חמישה ימים בשבוע סדרה טיפולית לא תעלה על שישה עשר ימים, ואילו במקום עבודה של שישה ימים כל סידרה לא תעלה על עשרים ימים. כן נקבע בתקנות שתקופת היעדרות של עובד העובר טיפולי פוריות לא תעלה על שנים עשר ימים בשנה.
 
בפס"ד  סעש (ת"א) 10530-09-13 אניה גכטמן נ' קלידוסקופ בע"מ שניתן לאחרונה בבית הדין האזורי בת"א נפסק כי התובעת עברה טיפולי פוריות בזמן פיטוריה מהחברה. משכך הוגשה תביעה לתשלום בגין הפרת חוק עבודת נשים, פיצוי בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועוד זכויות סוציאליות שונות.בית הדין קבע כי התובעת פוטרה במהלך טיפולי ההפריה ובתקופה המוגנת על פי חוק וללא קבלת היתר מאת שר התמ"ת.
 
כאשר מוגשת תביעה בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה נטל ההוכחה הראשוני עובר לעובדת משעה שהעובדת הוכיחה שהנסיבות לפיטוריה לא קשורות לעבודתה, עובר הנטל בנקודה זאת למעסיק והוא צריך להראות שהפיטורים לא התרחשו כתוצאה מטיפולי הפוריות, סעיף 2 לחוק שוויון הזדמנויות קובע כי " לא יפלה מעסיק בין עובדיו או בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית  משנוכח בית הדין כי המעסיק לא עמד בנטל זה והפיטורים נעשו בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות קבע פיצוי לתובעת ופסק פיצוי של 50,000 ₪ (סעיף 10(א)1). כ"כ נקבע פיצוי בגין חוק עבודת נשים בסך  68,318 ₪ וזאת לפי סעיף 13א(ב)(1) - מצא בית הדין האזורי לעבודה כי העובד או העובדת שהגישו תובענה, פוטרו בניגוד להוראות סעיף 9, יפסוק פיצויים שסכומם לא יפחת מ – 150% מהשכר שהיה מגיע להם במהלך התקופה המזכה.
 
ניתן לראות מפס"ד כי העובדת זכתה להגנה המצויה בחוק ופעלה כראוי  וזאת מחומר הראיות שהוגש לבית הדין העובדת הודיעה מראש במייל למנכ"לית החברה כי בתאריך הנקוב היא עומדת לצאת לטיפולי פוריות בנוסף הציגה העובדת אישור רפואי לדרישת החברה מהרופא המטפל ואישור זה סיפק את דרישת הכתב ואת דרישת המסוימות בחוק. מכאן נקבע שהפיטורים היו שלא כדין על החברה היה להמתין 150 ימים ממועד ההודעה ואו לחילופין לקבל היתר מאת שר התמ"ת משלא עמדה בתנאים פסק בית הדין לטובת העובדת פיצוי בסך של 172,000 ₪.
 

עו"ד ליאת בהר כהן הינה עורכת דין בעלת ניסיון עשיר בתחום דיני העבודה והסכסוכים העסקיים אשר משמשת כיועצת משפטית לחברות בשליטה ישראלית ו/או בינלאומית בפריסה ארצית בתחום דיני העבודה. 

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798