בעקבות המצב הביטחוני - הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשמירה בשעות נוספות (הוראת שעה)

 
ביום 11.10.2015 פרסם שר הכלכלה, מר אריה מכלוף דרעי, היתר כללי להעסקת מאבטחים בענף השמירה (להלן-ההיתר), כלהלן:
 
היתר להעבדה בשעות נוספות
(א) על אף האמור בסעיף 3 להיתר כללי להעבדה בשמירה במנוחה השבועית ובשעות נוספות, בתקופת תוקפו של היתר זה ניתן להעסיק עובד בשמירה עד 14 שעות עבודה ביום כולל שעות נוספות ובלבד שהעובד הביע את הסכמתו לכך.
 
(ב) לא יועסק עובד בשמירה לפי היתר זה מעל ל-37 שעות נוספות בשבוע.
 
(ג) הועסק עובד בשמירה מעל 12 שעות עבודה ביום יהיה העובד זכאי להפסקה נוספת שמשכה לא יפחת משלושים דקות.
 
תחולה
היתר זה יחול לגבי עובד בשמירה המועסק לא יותר משישה ימים בשבוע עבודה.
 
תוקף
תוקפו של היתר זה עד יום כ"ח בחשוון התשע"ו (10 בנובמבר 2015)
 

* המאמר נכתב ע"י עו"ד הילה פורת מחברת הספר דיני עבודה המדריך המלא. הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, בעלת משרד המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה - המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".

 
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798