הנחיית נציב שירות המדינה לעניין מבצע ``צוק איתן`` - 8.7.14


יום העבודה יחושב כיום עבודה מלא לגבי עובד שנעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך או הקייטנה שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה:

א. במועד היעדרותו נמצא מוסד החינוך / קייטנה במרחבים שהוגדרו היום (8.7.14) על ידי פיקוד העורף כמרחבים שאינם בשגרה מבחינת הנחיות ההתגוננות.

ב. מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:

1 הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד.

2. בן/בת זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.

הוראות נוספות יינתנו, במידת הצורך, כפי ההתפתחויות.


הכותב:

שי פורת , רו"ח
מנהל מיסוי ובקרה  - מומחה מיסוי יחיד
מייל: shay@hargal.co.il
חברת הר-גל עוסקת בפיתוח, שיווק ושירות למערכת מידע  לניהול תחום השכר, משאבי האנוש ונוכחות. באמצעות מערכת השכר של הר-גל מופקים מדי חודש מאות אלפי תלושים עבור מאות ארגונים בכל מגזרי המשק הישראלי.                                                          
הר-גל מציעה מערכת משאבי אנוש ומערכת נוכחות, המשולבות עם מערכת השכר תחת בסיס נתונים אחד ללא צורך בממשקים.
לפרטים נוספים: קישור לאתר האינטרנט של הר-גל
 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798