הסכם בדבר שעות נוספות גלובליות

סעיף 5 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע איסור לכלול בשכר תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה שבועית, אלא אם שר העבודה אישר הסכם קיבוצי שחל על הצדדים ליחסי העבודה הקובע זאת. עפ"י הסעיף הנ"ל, במקרה שבו מעביד עובר על האיסור, רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד.
 
בתי הדין לעבודה פירשו את האיסור בסעיף 5 הנ"ל באופן הבא: 

  1. הסכם הקובע שכר כולל אינו בטל או נטול תוקף, אך ינתן למוסכם בו פרוש שונה - יראו את השכר שנקבע בו כשכר רגיל בלבד (ע"א 451/59 יעקב כהן נ. אגודת השומרים, פ"ד יד 495). 
  2. מה שהסעיף בא לאסור ולמנוע זוהי קביעת שכר עבודה שיכלול גמול שעות נוספות כחלק מסך גלובלי, אך משנקבע תשלום נפרד עבור שעות נוספות, במסגרת המותר לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, וההסדר אינו בגדר פיקציה, לא יהיה הסדר זה פסול (דב"ע מד/3-34 דוד אלון נ. בנק ישראל, פד"ע טז 76). 
  3. עובד המקבל תשלומים שונים ממעבידו ואינו תובע באופן מיידי גם תשלום עבור שעות נוספות, אינו מנוע מלתבעם לאחר מכן, זאת כיוון שהסכם בדבר שכר, הכולל גם תשלום עבור שעות נוספות, אינו תופס (ע"א 268/68 מכמורת חברת פיתוח בתי מלון נ. יהודה שורץ).

כלומר, כאשר מעסיק מתכוון להעסיק עובד בשעות נוספות ומעוניין לשלם על כך תוספת גלובלית למשכורתו של העובד, עליו -

  1. לייחד רכיב נפרד בתלוש המשכורת - "תוספת שעות נוספות גלובלית" - כך שיהיה מדובר בתוספת המאובחנת בצורה ברורה בתלוש השכר משכר העבודה היסודי, ואז - לא יווצר מצב של תשלום שכר כולל.
  2. לחשב את שיעור התוספת באופן ששיעורה יהיה לפחות מה שהיה משתלם לעובד עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה אילו קיבל גמול שעות נוספות בעד השעות הנוספות שעבד בפועל. לשם כך, יש לסכם מראש על מספר מירבי של שעות נוספות אליהן מתייחסת התוספת, כאשר יש להקפיד על כך כי המוסכם לא יכלול גמול בעד שעות מעבר למותר עפ"י החוק.

מקרה בו מסוכם על תוספת שעות נוספות גלובלית כאמור לעיל, העובד יקבל את התוספת גם אם לא יעבוד את מלוא מכסת השעות הנוספות שעליהן סוכם, כלומר - הרעיון מאחורי תשלום תוספת שכזו הוא למנוע התחשבנות מדוייקת מדי חודש, ולא להתחמק מתשלום גמול שעות נוספות עפ"י חוק שעות עבודה ומנוחה.


* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא" ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים ועובדים www.hilaporat.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798