התעמרות והתעללות פסיכולוגית בעבודה – חשיבות הזיהוי המוקדם

כל אחד עובד בתפקידו ובמשימתו הספציפית בה הוא יכול לבוא לידי ביטוי וסיפוק מקצועי, אולם משימותיו והצלחותיו אינן מנותקות מההקשר הכללי וממטרות החברה ותמיד קשורות ותלויות במשימותיהם ובתפקודם של האחרים בחברה. מצב תחרותי הוא חיובי ומפרה כאשר כל הצדדים מכבדים זה את מקומו של זה ואינם מפרים את כללי האתיקה והתרבות. כאשר מישהו מפר את המקובלות האלו ומשתמש באמצעים לא לגיטימיים, פוגעניים והרסניים כלפי האחר כדי להשיג את מטרותיו, הדבר פסול, גורם לסבל ומצוקה עצומים, מערער את התשתית הארגונית ואסור לאפשר לו קיום באף מקום עבודה.

עובד אשר מתעמרים בו, מתנכלים לו, מציקים לו, או מתעללים בו פסיכולוגית במקום העבודה אינו מסוגל להמשיך לתפקד כהרגלו, יכולותיו הקוגניטיביות והרגשיות נפגעות - מה שמשפיע באופן ישיר גם על מצבו הבריאותי. לחצים נפשיים לאורך זמן מובילים לתגובות גופניות כמו חוסר שינה, עלייה בלחץ דם, פגיעה במערכת החיסונית ועוד, החושפים את הגוף הנחלש  למחלות. התעמרות בעבודה מוגדרת כך רק כשהיא נעשית באופן שיטתי ולאורך זמן ומתבטאת בדרכים שונות כמו הצבת דרישות מוגזמות ובלתי סבירות, חדירה לפרטיות, בידוד מקצועי ו/או חברתי, השפלתו של העובד ועוד. גם התנהגות חד פעמית פוגענית אינה תקינה ואינה צריכה להתקיים ומקום העבודה חייב לעשות את כל הניתן כדי לגנותה ולהימנע ממנה, אולם מקרי התעמרות והתעללות פסיכולוגית הם הרסניים ואסור שיתקיימו כלל במקומות עבודה.

מלבד הנפגע וסביבתו הקרובה, הן בעבודה והן בחייו הפרטיים, גם הארגונים שבקרבם מתרחשת התעמרות נפגעים וניזוקים מאוד. בארגונים אלו האווירה קשה, התדמית נפגעת, וכמובן התפוקה יורדת. המצוקה של העובד הנפגע גורמת להיעדרויות גבוהות, ירידה ביכולת התפוקה שלו וההיתכנות לתאונות עבודה עולה במאות אחוזים בגלל חוסר הריכוז והמצוקות הרגשיות.
אנשים אשר עוברים הצקה בעבודה מתקשים לרב לזהות אותה בצורה מידית בגלל האופן הערמומי, המתעתע והמניפולטיבי בו היא בדרך כלל מבוצעת. כאשר הנפגע מזהה שהוא נתון להצקות או התנכלות, ברב המקרים הוא כבר מותש ושבור מכדי להשיב מלחמה. באותו אופן, האווירה במקום העבודה ונורמות ההתנהגות כבר ספוגות בהתנהגויות קלוקלות אלו ולוקח הרבה זמן ומאמצים כדי לשנות ולתקן אותן.

מכאן עולה החשיבות הגדולה של חשיפת ההתעמרות בעבודה בשלביה הראשוניים, תופעה שעל פי נתונים רבים, כולל סקר התמ"ת מסוף 2012 מתרחשת בהיקפים גדולים - כל עובד רביעי יסבול ממנה במהלך הקריירה שלו.
הכרת הנושא בשמו המלא והצפתו בארגונים כך שכל עובד ידע לזהות מהי התנהגות מתעמרת ומתנכלת בעוד מועד חשובה לאין ערוך. עובדים רבים הסובלים מהתעמרות בעבודה, מרגישים בודדים ואינם יודעים מדוע זה קורה להם? הם מרגישים בושה וטועים לחשוב כי הם אשמים במצב אליו נקלעו. מכאן, מעבר למניעה, חשובים גם עבור תהליך ההתמודדות והטיפול של מי שכבר נפגע ומתמודד עם כך, הם הכרת דרכי פעולתו של הפוגען והנסיבות שהביאו אותו לכך.
במישור מקביל, יש צורך משווע להקמת אמנות עבודה עליהן יחתמו המנהלים והעובדים וקביעת תקנות התנהגויות במקום העבודה. אלו חשובים כמובן ברמת העובד וברמת הארגון אולם גם ברמה ארצית - לאומית. המשק הישראלי מפסיד (בהערכה שמרנית) כ-2 מיליון ימי עבודה בשנה ועוד משאבים כלכליים שהוא צריך להקצות לתמיכה כספית ומתן סעד לעובדים שניזוקים ונפלטים ממעגל העבודה והעשייה. עצימת עיניים וקיומה של תופעה כביכול מתחת לפני השטח, אף פעם לא נשארת רק שם ותוצאותיה תמיד יבואו לידי ביטוי גם אם בהבחנה ראשונית לא עושים את החיבור. חשיפה ומודעות כמו בכל נושא אחר אשר החברה המודרנית הוקיעה וטיפלה בו, מקדמת ומקילה מצוקות.כותב המאמר:
איתן מאירי, פסיכולוג תעסוקתי וארגוני, מנכ"ל חברת ניהול אפקטיבי, משמש כיועץ לארגונים ולמנהלים ומלווה מזה שנים נפגעי התעמרויות והתעללויות בעבודה. איתן הוציא לאור לפני כחודשיים את הספר "המגפה השקטה במקומות העבודה – התעמרות, הצקה, התנכלות, התעללות פסיכולוגית" העוסק בנושא על כל היבטיו.

 

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798