ככה לא מטפלים בהטרדה מינית!


בקיצור נמרץ נספר, כי הפרשה נסבה בעיקרה סביב תלונותיה של עובדת בצוות של כחמישה עובדים, כולם גברים, כנגד אחד מהם. העובדת התלוננה על הטרדות והצקות ותיארה אמירות בעלות אופי מיני מובהק. גורמי הנהלה אשר עסקו בטיפול בתלונה קבעו, כי מדובר בגסות רוח והציעו לעובדת שוב ושוב העברה לחדר או לצוות אחר. העובדת סירבה ובסופו של דבר התפטרה והגישה תביעה לפיצויים על פי החוק למניעת הטרדה מינית.

מפסיקת בית הדין עולה, כי החברה כשלה לחלוטין בהבנת המקרה ובטיפול בו.
 
זו לא גסות רוח זו הטרדה מינית!

נפסק, כי - שיחות סקס בין גברים לצד עמיתה לעבודה; כינויים כמו "ילדונת" או "ברבי"; אמירות כמו "מה תודה, תתפשטי"; התייחסות לעגנית לשם בעלה של העובדת – פיני ; כל אלו ועוד, הינם הטרדה מינית ולא גסות סתם. מדובר בהטרדה "מדירה", כזו המערערת את תחושת המקצועיות של נשים עובדות, חותרת תחת ביטחונן העצמי, ממאיסה עליהן את ההימצאות במקום העבודה, מאיימת עליהן ולבסוף מבריחה אותן. העובדה שהעובד המטריד ניסה לשוות לדבריו נופך של צחוק ובדיחות, אינה מפחיתה מחומרתם. משעה שהעובדת הבהירה למטריד, כי הדברים גם אם לא כוונו אליה פוגעים בה, היה עליו לנצור את לשונו בקרבתה.
 
את המטריד צריך להעביר, לא את הקורבן!

נפסק, כי הצעה להרחיק עובדת ממרחב עבודה בו שוהים מספר עובדים ובהם המטריד, על מנת שהרוחות ירגעו או בשל חששות של עובדים אחרים שדברים היוצאים מפיהם יחשבו כהטרדה, הינה מעשה של התנכלות של המעביד לעובדת. הוא הדין בהצעה לפיה העובדת תעבור לעבוד במסגרת של צוות אחר. אלו הן הצעות בהן העובדת נפגעת והמטריד ממשיך להיות בסביבתו הרגילה ולמעשה לא נדרש לקחת אחריות על מעשיו.
 
יש לטפל בהטרדה מינית, אך ורק בדרך הקבועה בחוק!

אין זה משנה אם המוטרדת התלוננה אם לאו, וגם במצב בו המוטרדת משיבה בשלילה לשאלה אם היא רוצה להגיש תלונה בגין הטרדה מינית, עדיין, אם נודע למעביד על חשש להטרדה מינית עליו לפתוח בהליך בירור לפי החוק. הליך ברור של תלונה על הטרדה מינית יכול להיעשות רק באופן הקבוע בחוק ובכלל זה על ידי האחראית על העניין בארגון בלבד, תוך שמירת פרטיות המתלוננת, גבייה מסודרת של עדויות ועריכת דוח מסכם כתוב למנהל המוסמך. עותק אחד של תקנון למניעת הטרדה מינית, התלוי בכניסה למחלקת משאבי אנוש, בבניין בן 5 קומות בו מועסקים כ- 900 עובדים, אינה פעולה מספקת על פי דרישות החוק בעניין פרסום תקנון.

לגזור ולשמור, כבר אמרנו?

סע 18564-09-10 אלמונית נ' פלונית, פורסם בנבו, ניתן ביום 5.11.13 על ידי מותב בראשות השופט אורן שגב. 
אנו נשמח לעמוד לרשותכם להסברים או הבהרות – armoni.law@gmail.com 
http://www.armonilaw.co.il

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798