תשלום דמי מחלה לעובד שעבד מספר חודשים

תשובה
חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, אינו מתנה את הזכאות לקבל תשלום של דמי מחלה בפרק זמן כלשהו של עבודה (יחסי עובד מעביד). בסעיף 2(א) לחוק הנ"ל נקבע כי "עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו" דמי מחלה, עפ"י המפורט בחוק.

סעיף 4 לחוק קובע כי "תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה החל מהיום שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ-90 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה עפ"י חוק זה".

כלומר, הזכאות לימי מחלה תקבע בהתאם לתקופת עבודתו של יובל במקום עבודתו. במקרה זה - יובל עבד כ-4 חודשים, כלומר צבר לזכותו 6 ימי מחלה (4 * 1.5). התשלום לו זכאי יובל הינו כדלקמן:

  • עבור היום הראשון למחלה - אין זכאות לתשלום.
  • עבור הימים השני והשלישי למחלה - 50% מהשכר.
  • עבור הימים הרביעי והחמישי למחלה - 100% מהשכר.* המאמר לקוח מתוך המהדורה החדשה של הספר דיני עבודה המדריך המלא (הילה פורת, עו"ד), אשר יצא לאור בסוף חודש דצמבר 2012. המהדורה החדשה כוללת התייחסות מפורטת לחידושים בתחום דיני העבודה (כולל החוק החדש להגברת האכיפה). הספר ערוך לפי נושאים (כולל תוכן עניינים מפורט) ומהווה כלי עבודה מעשי ומקצועי לעוסקים בתחום דיני העבודה והשכר. עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"הסכמים, מסמכים וטפסים בדיני עבודה".

 
http://www.hrm.co.il | Powered by Tafnit Websystems 972-54-4780798