חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
22/01/2020
 
 
 
בני נוער - תנאי העסקה
חזור לרשימה
 
תאריך: 16/07/2012
כותב: עו``ד הילה פורת
כתובת דוא"ל: 
 

עו"ד הילה פורת, מומחית בדיני עבודה ומנהלת אתר עולם העבודה, מרכזת נושאים שונים הנוגעים לתנאי העסקה של בני נוער.


להלן ריכוז של נושאים שונים הנוגעים לתנאי העסקה של בני נוער:
 
גיל עבודה – לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו 15 שנה.
 
העסקה במשך שנת הלימודים
1. במשך שנת הלימודים, לא יועבד ילד שמלאו לו 15 שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, אלא אם נתקיים בו אחד מאלה:
א. הילד עובד כחניך כמשמעו בחוק החניכות;
ב. ניתנה לגבי הילד הוראה לפי חוק לימוד חובה, לפיה השר משוכנע שאין הילד או הנער מסוגל ללמוד באופן סדיר במוסד חינוך מוכר;
ג. מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה לגילו.
2. צעיר ומי שמלאו לו 18 שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועבדו בשעות הלימודים, אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות (א), (ב) או (ג) לעיל.
לענין זה, "צעיר" – מי שמלאו לו 16 אך עדיין לא מלאו לו 18 שנה.
 
הודעה בדבר שעות הלימודים - בלי לגרוע מהוראות סעיף 2 לעיל, לא יועבד צעיר או מי שמלאו לו 18 שנה, שחל עליהם לימוד חובה, אלא אם כן נמסרה למעביד הודעה של מוסד החינוך שבו לומד הצעיר או מי שמלאו לו 18 שנה בדבר שעות הלימודים שלו באותו מוסד (הוראות אלו לא יחולו על מי שמתקיים לגביו האמור בפסקאות (א), (ב) או (ג) לעיל).
 
העסקה במהלך חופשת לימודים רשמית
על אף גיל העבודה האמור לעיל, מותר להעסיק בני נוער שמלאו להם 14 שנה בתקופת חופשת לימודים רשמית (תקופת החופש הגדול בקיץ, חופשת חול המועד פסח וכיוצ"ב), בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותם ולהתפתחותם של בני הנוער (למעט - בהופעה ציבורית, אומנותית או לצרכי פרסום, או בצילומים לצרכי פרסום, אלא אם התקבל היתר מתאים ובלבד שלא יינתן היתר להעבדה כאמור בשעות הלימודים).
 
האישורים הדרושים - על הנער להצטייד באישור רפואי (מרופא המשפחה) על מצב בריאות תקין. עם האישור פונים ללשכה לתעסוקת נוער ומקבלים פנקס עבודה. את הפנקס יש למסור למעסיק.
 
שכר עבודה - להלן סכומי שכר המינימום לנוער עובד וחניכים, החל מיום 1.7.2011:
 
 סוג  גיל שכר למשרה מלאה
(לפי 40 שעות בשבוע)
שכר לשעת עבודה
(לפי 173 שעות בחודש)
נער עובד
עד 16
(לא כולל)
2,870 ₪ 16.59 ₪
מ-16 עד 17
(לא כולל)
3,075 ₪  17.77 ₪
מ-17 עד 18
(לא כולל)
3,403 ₪  19.67 ₪
חניך 2,460 ₪  14.22 ₪ 


שעות עבודה - מותר להעסיק בני נוער מקסימום 8 שעות ביום, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע. במקום בו מותר לעבוד יותר מ-8 שעות עבודה ליום (מקום בו חל שבוע עבודה מקוצר), לפי סעיף 5(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה - נער יכול לעבוד עד 9 שעות ליום, ולא יותר מ-40 שעות בשבוע.
 
הפסקות -
1. נער שעובד 6 שעות ביום או יותר מכך, זכאי להפסקת סעודה ומנוחה של 45 דקות לפחות. ההפסקה לא נכללת במכסת שעות העבודה אלא אם הנער נדרש ע"י מעבידו להישאר במקום העבודה בעת ההפסקה.
2. החל מיום 1.1.2010, נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו. כמו כן, החל מיום 1.7.2010 ואילך, על המעביד לוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו.
 
הוראות סעיף זה יחולו, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, ובלבד שלעניין תחולת ההוראה בדבר חדר שירותים תקין וראוי לשימוש העובדים, במקום העבודה או בקרבתו, העובד מועסק בחצרים שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות, לפי העניין.
 
עבודת לילה אין להעסיק נער מתחת לגיל 16, או נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה, שחוק חינוך חובה חל עליהם, בלילה בשעות שבין 20:00 לבין 08:00, ולגבי נער שמלאו לו 16 שנה אך עדין לא מלאו לו 18 שנה שחוק חינוך חובה לא חל עליו, בשעות שבין 22:00 לבין 06:00. רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי. ניתן לקבל היתר ממשרד העבודה להעסקה בעבודת לילה בתנאי החוק (סעיף 25).
 
לקראת קיץ 2010, הוחלט לערוך התאמות במדיניות האכיפה ככל שהדבר נוגע לאכיפת חוק עבודת נוער, לעניין העסקה בשעות מאוחרות בתקופת חופשה מלימודים רשמית המפורסמת ע"י משרד החינוך.
 
החל מ-20.6.2010 ועד להודעה חדשה, בחופשות רישמיות מלימודים בלבד, לא תיאכף העסקת בני נוער מגיל 16 ומעלה, עד לשעה 24:00 ובתנאי שהמעסיק דאג להסעת בני הנוער לביתם מיד בתום שעות עבודתם (ההסעה לא תהיה בתחבורה ציבורית).
*מעסיק אשר יעסיק בני נוער בחריגה מהנחיה זו, יתועדף באכיפה הפלילית ויאכפו לגביו הוראות חוק עבודת הנוער כלשונם ובכלל זה סעיפים 24 ו-25 לחוק.
 
תוכן ההנחיה מפורסם באתר האינטרנט של משרד התמ"ת - מינהל ההסדרה והאכיפה.

מנוחה שבועית - מנוחה שבועית של נער היא לפחות 36 שעות רצופות. אין להעסיק נער במנוחה שבועית.
 
שעות נוספות - אין להעסיק נער בשעות נוספות.
 
חופשה שנתית - בני נוער זכאים ל-18 ימי חופשה שנתית בשנה, בתנאי שעבדו מעל 200 ימים ויחסי העבודה התקיימו במהלך שנה שלמה. במקרים אחרים יבוצע חישוב יחסי, כשהבסיס לחישוב הוא 18 ימים. עובד שמקבל שכר על בסיס יום/שעה שעבד פחות מ-75 ימים רצופים - תשולם לו תמורת חופשה, בגובה של 4% לפחות משכר העבודה.
 
החזר הוצאות נסיעה - הנער זכאי לקבל החזר בגין הוצאות נסיעה עד סכום של 25.20 ₪ ליום (החל מיום 1.1.2012).
 
מסירת הודעה לנער עובד על תנאי עבודתו
בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 3), התשס"ט-2009, תוקן חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 (להלן – החוק), באופן שעל מעסיק המעביד עובד שהוא נער (כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953), למסור לנער הודעה בכתב, שבה יפורטו תנאי העבודה של הנער, וזאת לא יאוחר משבעה ימים מהיום שהנער התחיל לעבוד אצלו.

כמו כן, במידה שחל שינוי בתנאי העבודה של הנער, כפי שפורטו בהודעה הנ"ל, על המעסיק למסור לנער הודעה על כך בתוך שבעה ימים, מהיום שנודע לו על השינוי, למעט בשל שינויים אלה:
א. שינוי הנובע משינוי בדין;
ב. עדכון מכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק (סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו – דירוג העובד ודרגתו).
ג. שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד, כמשמעותו בחוק הגנת השכר.
אין חובה למסור לנער הודעה בכתב על תנאי עבודתו אם  תקופת עבודתו אינה עולה על שבעה ימים.

חובת המעביד למסור הודעה לנער כאמור לעיל, תחול לגבי נער שהתחיל את עבודתו לפני יום 10.9.2009, לא יאוחר משבעה ימים מיום 10.9.2009.
 
מסירת תלוש משכורת – יש חובה למסור לנער תלוש משכורת כדין.
 
בדיקה רפואית - בני נוער חייבים להיבדק בדיקה רפואית מדי שנה (ובמקומות עבודה מסוימים פעם בחצי שנה), ולהצטייד באישור רפואי על הבדיקה.
 
תקופת הכשרה – לענין תקופת הכשרה ולימוד, בתי הדין לעבודה פסקו כי מעסיק המבקש לשכור לעצמו עובד שכיר, אינו רשאי להכשיר את העובד לתפקידו המיועד במשך תקופה משמעותית, מבלי לשלם לעובד המיועד שכר כלשהו בעת תקופת ההכשרה (תב"ע נז/35-3633 ערן ארקוש נ. לאופר תעופה בע"מ). עובד בתקופת הכשרה בעבודה זכאי לשכר עבודה, בגובה שכר מינימום לפחות (ד"מ 5679/00 לואיז מנדל נ. המעין בע"מ).
 
מס הכנסה - נער שבשנת המס מלאו לו 16 שנים וטרם מלאו לו 18 זכאי לנקודת זיכוי נוספת.
 
ביטוח לאומי - המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי לכל נער העובד ומקבל שכר (עובד שטרם מלאו לו 18). התשלום הוא על חשבון המעביד, ואין לנכותו משכר הנער. הנער פטור מתשלום דמי ביטוח, ודמי הביטוח החלים על המעביד, החל מחודש ינואר 2011, הינם בשיעור 0.38% משכר הנער (שיעור מופחת) ו-0.93% משכר הנער (שיעור מלא).
ההכנסה שממנה חייב המעסיק לשלם ולנכות דמי ביטוח, היא הכנסת העובד החייבת בדמי ביטוח, אך לא פחות מהכנסה השווה לשכר המינימום, כאמור לעיל.
 
הודעה מוקדמת
מעסיק המפסיק את עבודתו של הנער, חייב ליתן לו הודעה מוקדמת בהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (שאורכה נגזר ממשך התקופה בה הועסק העובד ומאופן תשלום שכרו – חודשי או שעתי).

 
עבודות אסורות - בתקנות עבודת הנוער (עבודות אסורות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995, מפורטים סוגי העבודות שבהן אסור להעביד נערים (חומרי נפץ, עבודה תת-קרקעית במכרה וכו').
 
העסקת נער בהופעה או בפרסומת – ישנן הוראות חוק ותקנות מיוחדות לעניין זה.
 
חובת פיקוח – נושא משרה בתאגיד (מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור בסעיפים 33, 33א, 33ב, 33ג ו-33ד לחוק (לרבות בעניין העסקה שלא בגיל המותר לעבודה; העסקה במנוחה השבועית ועוד הוראות רבות) בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו. המפר הוראה זו – דינו קנס. נעברה עבירה לפי סעיפים אלה בידי תאגיד, חזקה היא כי נושא משרה הפר את חובתו האמורה, אלא אם כן הוכיח כי נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות, ועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
 
חובת פיקוח ברשות ציבורית – ראש רשות ציבורית חייב לעשות את כל אלה, כדי למנוע העבדת נער בניגוד להוראות סעיפים 33 ו-33א לחוק (שעניינם העבדה מסכנת והעבדה אסורה והכוללים הוראות רבות) על ידי קבלן המבצע עבודה או הנותן שירותים לפי הזמנתה של הרשות הציבורית (להלן – הקבלן המבצע), אחרת דינו קנס: למנות מבין עובדי הרשות הציבורית אחראי מטעמו, שתפקידו לדווח לראש הרשות על כל הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 ו-33א בידי קבלן מבצע. אחראי שלא ידווח כאמור, דינו קנס; לכלול בחוזה בין הרשות הציבורית לבין הקבלן המבצע, סעיף המפרט את הוראות סעיפים 33 ו-33א והקובע כי הפרת הוראות החוק האמורות מהווה גם הפרת החוזה בין הצדדים; לדווח מיידית לאגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ"ת על כל הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א, על ידי הקבלן המבצע שהאחראי דיווח לו עליה;      לדרוש מהקבלן המבצע להפסיק לאלתר הפרה של הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א, שהאחראי דיווח לו עליה.
 
בנוסף, ראש רשות ציבורית חייב לדווח מיידית לאגף לאכיפת חוקי עבודה במשרד התמ"ת על הפרת הוראה מהוראות סעיפים 33 או 33א, בידי קבלן מבצע, ולדרוש מהקבלן המבצע להפסיק את ההפרה לאלתר, אף אם ההפרה לא דווחה לו בידי האחראי אלא נודעה לו בדרך אחרת. אחרת דינו קנס.
 
"ראש רשות ציבורית" – המנהל הכללי, ובאין מנהל כללי – בעל תפקיד מקביל ברשות הציבורית, ובהעדרם ראש הרשות; ולענין רשות מקומית – ראש הרשות המקומית;
 
"רשות ציבורית" – גוף מהגופים הללו: משרדי הממשלה, יחידותיהם ויחידות הסמך שלהם; לשכת נשיא המדינה; הכנסת; משרד מבקר המדינה; בתי משפט, בתי דין, לשכות הוצאה לפועל, וכל גוף אחר בעל סמכות שפיטה על פי דין; רשות מקומית; תאגיד בשליטת רשות מקומית; תאגיד שהוקם בחוק; חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית (שר התמ"ת רשאי לפטור בצו חברה כאמור מהחובות האמורות בסעיף זה, כולן או חלקן).
 
העסקת נער בניגוד להוראות חוק עבודת נוער אינה פוטרת את המעביד מתשלום שכר העבודה או מכל תשלום אחר, שהנער זכאי לו עבור עבודתו, עקב עבודתו, ולפי כל דין.


* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.il

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798