חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
19/01/2020
 
 
 
הסכם קיבוצי כללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק
חזור לרשימה
 
תאריך: 26/07/2007
כותב: הילה פורת, עו``ד; עדי ביבר-לקואה, עו``ד
כתובת דוא"ל:  info@hilaporat.co.il
 
ביום 19.7.2007 נחתם הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לביטוח פנסיוני מקיף במשק (להלן - ההסכם), בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים (להלן – לשכת התיאום), לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי ואגף הפנסיה, הביטוח ושוק ההון. ההסכם יכנס לתוקפו לאחר שיוצא צו הרחבה, אשר ירחיב את הוראותיו על כלל מקומות העבודה במשק. ההסכם וצו ההרחבה יחולו על כמיליון עובדים שאין להם הסדר פנסיוני.

להלן עיקרי ההסכם:


חובת הביטוח הפנסיוני המקיף

כל עובד שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב, כהגדרתו בהסכם, אשר מועסק או יועסק בכל מקום עבודה, שהינו או שיהיה חבר במי מהארגונים החברים ו/או שיהיו חברים בלשכת התיאום, יהיה זכאי להיות מבוטח ולבחור בפנסיה מקיפה לרבות קופת גמל לקיצבה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה קופה או בקופה אחרת.


לא הודיע העובד למעסיקו בכתב על בחירתו, בפרק הזמן הקצוב אשר נקבע בהסכם, יבטח אותו המעסיק בקרן פנסיה מקיפה חדשה.


תחילת ביצוע ההפרשות

המועד הקובע הינו 1.1.2008, או מועד תחילת עבודתו של העובד במקום העבודה, לפי המאוחר מבין השניים, ובכפוף לכניסתו לתוקף של צו הרחבה, אשר ירחיב את הוראות ההסכם על כלל מקומות העבודה במשק.


העובד יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני מיד בתום 9 חודשים מתחילת העסקתו. עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק.


עובד שביום 1.1.2008 מועסק 9 חודשים ויותר, ביצוע ההפרשות בגינו יחל ביום 1.1.2008 או במועד כניסתו לתוקף של הסכם זה, לפי המאוחר מבין השניים.


אי תחולת ההסכם

הוראות ההסכם לא יחולו על עובד שיש לו הסדר פנסיה מיטיב, עפ"י הסכם קיבוצי/הסדר קיבוצי/הסכם אישי/מנהג/נוהג/צו הרחבה, קיים או עתידי, ו/או דין.


הוראות ההסכם לא יחולו על עובד שפרש מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קיצבה.


הוראות ההסכם לא יחולו על מי שטרם מלאו לו - באישה 20 שנים ובגבר 21 שנים.


שיעורי ההפרשה


חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר המשולם לעובד ורכיביו, כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכן מעת לעת (7,537 ₪ נכון לחודש יולי 2007), לפי הנמוך מבין השניים.


שיעורי ההפרשות ישולמו מדי חודש בחודשו, בהתאם לטבלה הבאה:הפרשות המעביד

הפרשות העובד

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

* נקבעו שיעורי הפרשה מיוחדים לעובד המועסק אצל מעסיק החבר בהתאחדות המלאכה והתעשיה בישראל.


תשלומי המעביד יבואו במקום פיצויי פיטורים

תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים לפי ההסכם יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן – חוק פיצויי פיטורים), בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.


ההפקדות ותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בו העובד משך כספים מקופת גמל לפני שקמה לו או לשאיריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים.


תחילת תוקף ההסכם

ההסכם יכנס לתוקף במועד כניסתו לתוקף של צו הרחבה, אשר ירחיב את הוראות ההסכם על כל מקומות העבודה במשק ועל כל העובדים שאינם מבוטחים בהסדר פנסיוני מיטיב.

 

_______________________________

* עו"ד הילה פורת – מומחית בדיני עבודה, מחברת הספר "דיני עבודה המדריך המלא", ומנהלת אתר עולם העבודה – הפורטל למעסיקים ועובדים www.hilaporat.co.il

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
1.
שלומית - 30/08/2007 -
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798