חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
20/02/2020
 
 
 
חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס``א-2001
חזור לרשימה
 
תאריך: 20/12/2011
כותב: עו``ד הילה פורת
כתובת דוא"ל: 
 
החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001, מטיל חובות על מעסיקים, על מנת למנוע העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים. להלן עיקרי החוק אשר כולל את תיקון מס' 7 לחוק, אשר הרחיב את הגנת החוק על מוסדות בהם נמצאים חסרי ישע.

  הגדרות
1. מעסיק - לענין קבלת אדם לעבודה במוסד באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית שהמוסד נתון לפיקוחם - האחראי במשרד הממשלתי או ברשות המקומית על קבלת אדם לעבודה במוסד; לענין קבלת אדם לעבודה במוסד שלא באמצעות משרד ממשלתי או רשות מקומית - מנהל המוסד ובמוסד שהוא תאגיד גם התאגיד.
 
2. בגיר - מי שמלאו לו 18 שנים.
 
3. עבודה - בין בתמורה ובין בהתנדבות, לרבות במתן שירותים, המאפשרת למבצעה, במסגרת עבודתו, להיות בקשר קבוע או סדיר עם קטינים, עם אנשים עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או עם חסרי ישע.
 
4. חסר ישע - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת אינו יכול לדאוג לצורכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו.
 
5. מוסד -
5.1  בית ספר שלומדים בו קטינים, מוסד חינוכי ששוהים בו קטינים, מעונות לקטינים, מעונות יום ומשפחתונים לקטינים, מרכזי תרבות נוער וספורט, מכוני כושר ומועדוני ספורט שבהם מתאמנים בין השאר קטינים, גן ילדים, גן חיות, גן שעשועים, תנועת נוער, עסק שבין עיסוקיו הסעת קטינים, עסק העוסק בין השאר בארגון טיולים לקטינים או באבטחת קטינים, בריכת שחיה הפתוחה גם לקטינים, קייטנה, פנימיה או מועדון שבהם שוהים קטינים, מרפאות ובתי חולים לילדים, מחלקות ילדים בבתי חולים.
 
5.2  א.  מקום, מהמפורטים להלן, שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או
            התפתחותית או חסרי ישע: 
            (1) מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על המעונות, התשכ"ה-1965;
            (2) מעון יום או מרכז טיפולי;
            (3) מרכז עבודה שיקומי;
            (4) מועדון שבין מטרותיו מתן שירות לקבוצה של בני אדם כאמור.       
       ב. עסק, מהמפורטים להלן, למתן שירותים לבני אדם עם מוגבלות שכלית
           או התפתחותית או לחסרי ישע, שבין עיסוקיו: 
            (1) מתן שירותי נופש לקבוצה של אנשים כאמור;
            (2) הסעת אנשים כאמור;
            (3) אבטחת קבוצות של אנשים כאמור.
 
5.3  א. בית חולים או מרפאה כהגדרתם בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א
           1991 (להלן חוק טיפול בחולי נפש).   
       ב. בית חולים או מחלקה המיועדים לאשפוז חולים סיעודיים; בפסקה זו, 
            "חולה סיעודי" – חולה גריאטרי או תשוש נפש, לרבות חולה שמצב 
           בריאותו ותפקודו ירודים כתוצאה ממחלה כרונית או מליקוי קבוע, הדורש
           מעקב רפואי מיומן במסגרת אשפוז, במשך 24 שעות ביממה לתקופה 
           ממושכת;
       ג. מסגרת שיקום המיועדת לנכי נפש כהגדרתם בסעיף 2 לחוק שיקום נכי
           נפש בקהילה, התש"ס–2000, שהיא שירותי שיקום המנויים בפרט א(2)
           או (3) לתוספת לחוק האמור, שירותי ליווי, הכשרה והשגחה המנויים
           בפרט ב(1)לתוספת האמורה או מסגרת המספקת שירותי תיאום טיפול
           המנויה בפרט ז לתוספת האמורה.
 
5.4  גוף אחר, שבין עיסוקיו מתן שירותי חונכות, הדרכה, הוראה, בידור או אבחון לקטינים, לבני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או לחסרי ישע, טיפול בהם, השגחה עליהם או ליווי שלהם בהליכים משפטיים.
 
איסור העסקה ועיסוק
1. מעסיק לא יקבל לעבודה במוסד ולא יעסיק בעבודה במוסד, בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר.
העובר על הוראה זו, דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
 
2. בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, לא יעסוק בעבודה במוסד. העובר על הוראה זו, דינו מאסר של שנה.
 
3. ההוראות הנ"ל יחולו ממועד ההרשעה בעבירת המין ועד 20 שנים לאחר ההרשעה, ואם נידון למאסר - 20 שנים לאחר שחרורו של הבגיר מבית הסוהר בשל אותה עבירה.
 
אישור משטרה
1. מעסיק לא יקבל בגיר לעבודה במוסד בטרם קיבל אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי חוק זה.
העובר על הוראה זו דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.
 
 2. הוראה זו תחול, לענין נשים, במועד שיקבע השר לביטחון הפנים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ובלבד שהשר לביטחון הפנים ידווח אחת לשנתיים לועדת החוקה חוק ומשפט בדבר היקף עבריינות המין בקרב נשים בישראל.
 
3. בקשה לקבלת אישור המשטרה תוגש בהתאם לתקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים (אישור המשטרה), תשס"ג-2003.
 
סייג לאחריות פלילית
1. מעסיק שהעסיק בגיר בלא אישור המשטרה לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) לחוק (חובת קבלת אישור המשטרה), אם ההעסקה היתה בנסיבות מיוחדות שבהן לא היה סיפק בידו לקבל את האישור, ובלבד שהעסקת הבגיר הייתה למשך זמן סביר, באותן נסיבות, שאינו עולה על 30 ימים, והמעסיק פעל בלא דיחוי לקבל אישור המשטרה לפי הסעיף האמור.
 
2. מעסיק המקבל שירותים ממעסיק אחר שהוא מוסד לא יישא באחריות פלילית לפי סעיף 3(א) לחוק, אם וידא שהמוסד קיבל אישור כנדרש לפי אותו סעיף.
 
העסקה באמצעות קבלן כוח אדם
הוראות חוק זה החלות על מעסיק יחולו גם על מעסיק בפועל של בגיר באמצעות קבלן כוח אדם, ועל בגיר המועסק כאמור.
 
פיטורין
הופסקה עבודתו של עובד לפי הוראות סעיף 2 לחוק (איסור העסקה ועיסוק) ובשל כך הוא פוטר בידי מעסיקו, יהיה המעסיק, על אף הוראות כל דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, פטור ממתן הודעה מוקדמת לפיטורים; העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, זולת אם בית הדין האזורי לעבודה קבע כי הפיטורים היו בנסיבות מיוחדות, שאינן מצדיקות מתן פיצויי פיטורים כולם או חלקם.
 
תחולת החוק
1. תחילת החוק ביום 1.3.2003 (בכפוף להוראות מיוחדות בתקופת הביניים שמיום 7.8.2001 ועד ליום התחילה).
 
2. הוראות חוק זה יחולו על בגיר שהורשע בעבירת מין שאותה ביצע בהיותו בגיר, אם הורשע בעבירה כאמור, בתוך חמש שנים שקדמו ליום כניסתו לתוקף של חוק זה, קרי 1.3.2003.
 
3. הוראות חוק זה לא יחולו על בגיר המועסק במוסד לעניין המשך העסקתו באותו מוסד, אם הורשע לפני 1.2.2008, ובלבד שביום 1.2.2008, יש בידו אישור המשטרה להעסקתו באותו מוסד.
 
4.  תחילתו של התיקון לחוק ביום 15.12.11.
 
הערת כותבת המאמר:
יוער כי מאמר זה כולל את תיקון מס' 7 לחוק, אשר הרחיב את הגנת החוק על מוסדות בהם נמצאים חסרי ישע – כמפורט לעיל. התיקון לחוק נכנס לתוקף ביום 15.12.2011.
  


* המאמר באדיבות עו"ד הילה פורת, מנהלת ובעלת משרד עורכי דין הילה פורת ושות' המתמחה במתן שירותים משפטיים מגוונים למעסיקים בתחום דיני העבודה, מנהלת הפורטל "עולם העבודה" ומחברת הספרים : "דיני עבודה – המדריך המלא" ו-"חוזים והסכמים בדיני עבודה".
 לאתר האינטרנט של עו"ד הילה פורת: http://www.hilaporat.co.i

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798