חיפוש באינדקס חברות
 
חיפוש מאמרים
 
חיפוש בפורום משאבי אנוש
מאמרים וכתבות בניהול משאבי אנוש, הדרכה, תגמולים והטבות.
 
תגיות ( לחצ/י על התגית הרצויה לצפיה ברשימת מאמרים בנושא נדרש )
משאבי אנוש, הדרכה, תזונה, אינטרנט, גרפולוגיה, DIVERSITY, דיני עבודה, ניהול, ארגונומיה, Coaching, גיוס, בטיחות, מכירות, תקשורת, ניהול ישיבות, שימור עובדים, ניהול השינוי, תגמולים והטבות, גלובליזציה, חשיבה יצירתית, הטרדה מינית, הפעלות, טכנולוגיה, Balanced Scorecard, אחריות חברתית, רווחה, CRM, שירות, שיווק, איכות, Relocation, הערכת עובדים, מיתון והתייעלות, WLB, ניהול מו``מ, אסטרטגיה, NLP, אבטחה ובטחון, תקצירי תיזות, ניהול פרויקטים, ביטוח, QRM, ניהול סיכונים, מעילות, חגים, פרזנטציה, איכות הסביבה, קריירה, גישור וניהול קונפליקטים, ניהול זמן, פינה מהסרטים, מנהיגות, בריאות העובד, מיחשוב, דור ה Y, יח``צ, חיסכון בעלויות, אבחון, תדמיתנות, נגישות, מסים, שכר, התארגנות עובדים, צדק חברתי, חירום, הגיל השלישי, Talent Management, אתיקה, העסקת חרדים, קוד לבוש, פיתוח ארגוני, כלכלת המשפחה, פנסיה, פרישה, התעמרות, CQ- Cultural Intelligence‏, מיזוגים ורכישות, מנויים חדשים, Global,
מאמרים - משאבי אנוש
משאבי אנוש משאבי אנוש
מועדון הטבות ארגוני HR SHOPS
 
HR2Day רישום לניוזלטר
כניסת משתמשים רשומים
שם משתמש
סיסמה
 
 
 
 
 
20/02/2020
 
 
 
תלוש השכר התרחב
חזור לרשימה
 
תאריך: 24/12/2008
כותב: עו``ד, עופר קצנשטיין, ועו``ד, דליה אפרת-לוי
כתובת דוא"ל:  ofer@kel-law.co.il
 

בעוד ששוק העבודה כולו רועש ורוגש נוכח המצב הכלכלי והשלכותיו, דומה כי התיקון הדרמטי לחוק הגנת השכר, אשר יכנס לתוקפו בעוד כחודש בלבד, נשכח ונזנח מעט.


ביום ה – 1.2.2009 יכנס לתוקפו תיקון 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, המשנה באופן דרמטי את החובות המוטלות על ציבור המעסיקים בדבר ניהול פנקסי שכר ועריכת ומסירת תלושי שכר מפורטים לעובדיהם. לצד הרחבת החובות הנ"ל קבע המחוקק חזקות משפטיות בדבר הזכאות לתמורה בעד עבודה בשעות נוספות ובמנוחה שבועית ובדבר תשלום בגין רכיבי שכר נוספים. לצד כל אלה, ובכדי ל"עודד" את ציבור המעסיקים לעמוד בדרישות החדשות של החוק, קבע המחוקק שורה של סנקציות כואבות, הן במישור האזרחי, הן במישור הפלילי, והן במישור האישי, כנגד מעביד, וכנגד נושאי משרה אצל המעביד, אשר לא יעמדו בחובות המוטלות עליהם.

תלוש השכר -  מי מאיתנו לא נקלע למצב בו קיבל תלוש שכר ממנו לא יכול היה להבין דבר וחצי דבר, כמה פעמים הבטתם בתלוש ולא רק שלא הצלחתם להבין מדוע סכומים נעלמים לכם, אלא שגם לא הבנתם לאן הם נעלמים. כמה פעמים נגשו אליכם עובדיכם וטענו כי למרות שביצעו באותו החודש 60 שעות נוספות חודשיות – קיבלו תמורה רק בעד 25 שעות נוספות. כמה פעמים שמעתם על עובדים אשר קיבלו לידיהם את סכום הנטו מבלי שקיבלו תלוש שכר ומבלי שידוע להם כיצד הברוטו הצטמק כל כך. 

תיקון 24 הנ"ל מטיל חובה על המעביד למסור לעובדו תלוש שכר מפורט מאוד, וזאת בכדי למנוע את התופעות הנזכרות מעלה (ואחרות) ובכדי להקל על העובד (או מי מטעמו) להבין מדוע קיבל שכר (וזכויות סוציאליות) בסכום שקיבל, ובמקרה שלא קיבל את המגיע לו – לתבוע את זכויותיו.

קצרה היריעה מלפרט את כל הנתונים החייבים להופיע בתלוש השכר החדש כעולה מתיקון 24 לחוק הגנת השכר, ואולם העיקריים שבהם הינם: פרטי העובד והמעביד לרבות כתובת המעסיק או מקום ביצוע העבודה. תאריך תחילת העבודה, ותק מצטבר אצל המעביד או במקום העבודה על פי הגבוה שביניהם. היקף המשרה אצל עובד חודשי, ואצל עובד שאינו חודשי הבסיס על פיו משולם השכר (שעתי, יומי, קבלני). לגבי עובד המועסק על פי הסכם קיבוצי – דרוג ודרגת העובד. התקופה הקלנדארית בעדה משולם השכר, מספר ימי העבודה ושעות העבודה במקום העבודה באותה התקופה, מספר ימי ושעות העבודה בהם עבד העובד בפועל באותה התקופה (אם המדובר בעובד שלא ניתן לפקח על שעות עבודתו ומנוחתו – יש לציין זאת במפורש), מספר ימי החופשה אשר נוצלו באותה התקופה ויתרת ימי החופשה שעומדת לעובד, מספר ימי המחלה אשר נוצלו על ידי העובד בתקופה הרלבנטית ויתרת התקופה הצבורה. ערך שעה "רגילה של העובד, שכרו הרגיל, תשלומים נוספים המשולמים לעובד לרבות, גמול שעות נוספות, גמול בעד עבודה במנוחה השבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה ודמי מחלה וכדו', סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים בתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי וכן הסכום המצטבר שלהם בשנת המס. סך כל השכר והתשלומים האחרים המובאים בחשבון לעניין זכויות פנסיוניות או זכויות סוציאליות אחרות. ניכוי מס הכנסה, ניכוי דמי ביטוח לאומי, ניכוי דמי בריאות, ניכוי לקופת גמל אשר יפורט לפי הקופה אליה מיועד הניכוי וסכומו, כל ניכוי אחר אשר יפורט לפי סוג הניכוי וסכומו, סך כל הניכויים. פרוט תשלומי המעביד בעבור תנאים סוציאליים לעובד אשר אינם משולמים לעובד עצמו ואינם מנוכים משכרו, לרבות הפרשות המעביד לקופת גמל. סכום הברוטו המגיע לעובד במועד התשלום, סכום הנטו לתשלום. דרך תשלום השכר, באם השכר אינו משולם לעובד במישרין, יש לציין את הגורם באמצעותו משולם השכר. אם התשלום נעשה באמצעות חשבון בנק, לרבות בנק הדואר, יש לפרט גם את מספר החשבון ופרטי הבנק. שכר המינימום לחודש ולשעה מעודכנים לתקופת התשלום ובהתאם לגילו של העובד במידה והוא צעיר מגיל 18.

באופן עקרוני, את התלוש יש למסור לעובד עד היום התשיעי שלאחר חודש העבודה בעדו הוא משולם, והתלוש צריך להיות בבועה של הרישומים והנתונים האגורים בפנקס השכר של העובד.

הנה כי כן, תלוש אשר יונפק לעובד בהתאם לקבוע בתיקון יהיה מפורט ויכלול, הלכה למעשה, את מלוא הסכומים והזכויות להם זכאי עובד.

האמת, ימים יגידו אם פרוט שכזה מקל על העובד להבין מדוע קיבל את שקיבל, או שהדבר דווקא מסבך אותו, ואולם דבר אחד בטוח, מחלוקות רבות אשר מתעוררות בין עובד ומעביד בדיעבד בבתי הדין לעבודה יחסכו, והכוונה היא, בין היתר, לוותק העובד, למניין ימי החופשה להם הינו זכאי, למניין השעות הנוספות שביצע, לסכומים אשר נוכו משכרו וכיוצ"ב.

רישום שעות העבודה – עוד חידוש דרמטי המופיע בתיקון 24 נוגע לדרישת רישום מדויק של שעות העבודה אותם ביצע העובד בפועל. במסגרת זאת נקבע כי פנקס שעות העבודה של העובד יעודכן באופן שוטף ויכלול רישום של שעות העבודה בפועל של העובד. יתרה מכך, התיקון קובע כי מקום בו הרישום נעשה שלא באמצעים מכניים, דיגיטאליים או אלקטרוניים (קרי, שלא באמצעות שעון נוכחות וכיוצ"ב), יחתם רישום שעות העבודה מידי יום על ידי העובד ועל ידי אחראי אשר מונה לצורך כך על ידי המעביד.

חזקת שעות העבודה – עד עתה, על עובד שטען כי ביצע עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית היה להוכיח זאת, לרבות את מניין השעות הנוספות שביצע. החל מכניסת התיקון לתוקף, בתביעות לשכר עבודה, לרבות גמול עבודה בשעות נוספות ו/או במנוחה שבועית, כאשר שעות העבודה בעדן נתבע השכר שנויות במחלוקת, על המעביד יהיה להוכיח כי העובד לא עמד לרשות העבודה באותן השעות, וזאת במידה והמעביד לא הציג רישומי נוכחות מתוך פנקס שעות העבודה.

ויובהר: חובת ההוכחה המוטלת על המעביד כאמור לעיל הינה רק בהתייחס למספר שעות עבודה נוספות אשר אינו עולה על 15 שעות שבועיות או אשר אינו עולה על 60 שעות נוספות חודשיות.

מכל מקום, מעביד שלא יערוך רישום מדויק של שעות העבודה בפועל של עובדו, ולא ישמור את הרישום לאורך 7 שנים, עלול למצוא עצמו מתקשה מאוד להוכיח כי העובד לא עמד לרשותו במסגרת השעות הנטענות ובעקבות כך להיות מחויב בתשלום בגינן (אף אם העובד כלל לא ביצע שעות נוספות !).

חזקת "שכר כולל" - התיקון קובע חזקה לפיה בתביעה שעילותיה הינן אי תשלום גמול שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי/תמורת/פדיון חופשה, דמי הבראה או דמי נסיעה, ושהמעביד לא מסר לעובד תלוש שכר ו/או מסר לו תלוש שכר בו לא נכללו הרכיבים האמורים, השכר הינו "שכר כולל" האסור על פי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, ויראו בשכר המשולם כשכר רגיל, אשר הרכיבים האמורים אינם כלולים בו (ועל המעביד לשלמם לעובד בנוסף לשכרו "הרגיל") – כל זאת, זולת אם הוכיח המעביד אחרת.

הסנקציות בגין אי יישום התיקון – במקרה זה נקט המחוקק בקו קשיח ביותר וקבע שורת סנקציות כואבות כנגד מי שיתחמק מביצוע ההוראות המפורטות לעיל.

במישור האזרחי נקבע, בין היתר, כי דינו של מעביד שלא המציא לעובדו ביודעין תלוש, או שלא הנפיק עבורו תלוש הכולל את הנתונים הנדרשים (כולם או חלקם), פיצויי (אשר אינו תלוי בנזק) בסך של עד 5,000 ₪ בגין כל תלוש שכזה. במישור הפלילי נקבעו קנסות בסכומים הנעים בין 13,050 ₪ לבין למעלה ממיליון ₪ או מאסר לתקופה של שנתיים (זאת במקרה של ניכוי סכומים משכר העובד ואי העברתם לגוף אליו הם מיועדים). במידה והעבירה נעשתה בנסיבות מחמירות – הענישה שנקבע במסגרת התיקון חמורה אף יותר ! במישור האישי הורחבה אחריות נושאי משרה ונקבע כי נושא משרה אשר לא פיקח ועשה כל שניתן למניעת העבירות המצוינות בתיקון (אי מסירת תלוש שכר, מסירת תלוש שכר ללא הנתונים המחויבים, ניכויי משכר העבודה שלא כדין או לא למי שהניכוי יועד) בידי התאגיד או מי מעובדיו, דינו תשלום מחצית מהקנס הקבוע לאותה העבירה.

מטבע הדברים רק העתיד יוכיח אם בתיקון האמור יש בכדי למנוע תופעות נצלניות ועושקות אותן אנו מכירים מחיי היומיום. מה שבטוח הוא כי הדבר יקל על עובד אשר יחליט למצות את זכויותיו. מה שעוד בטוח הוא שמעביד אשר יקפיד לעמוד בדרישות התיקון יאלץ להוציא בשלב מאוחר יותר פחות כספים על ניהול הליכים בבתי הדין לעבודה – זאת מן הטעם הפשוט שפחות נושאים יהיו שנויים במחלוקת.  

התיקון האמור מחייב הערכות אליו ולא בכדי הוא לא נכנס לתוקף באופן מיידי. מי שלא פעל לצורך כך עד כה, עדיף שישנס את מותניו, יבדוק כי גורם העורך עבורו את תלושי השכר מכיר את התיקון ומיישם אותו, וכי יבדוק את התארגנותו בכל הנוגע לרישום שעות העבודה בפעל של עובדיו וכיצד הוא אוגר את כל המידע לאורך כל תקופת ההתיישנות הרלבנטית.

האמור בחוזר זה ניתן כמידע כללי בלבד, ואין להסתמך עליו בכל מקרה פרטני ללא ייעוץ משפטי נוסף.

 


 

הכותב הינו שותף במשרד עורכי הדין קצנשטיין, אפרת – לוי, המתמחה בתחום דיני עבודה (www.kel-law.co.il).

 
 
להוספת תגובה לחצ/י כאן      להדפסה לחצ/י כאן

תגובות:
 
פורום משאבי אנוש | המכללה למשאבי אנוש | דרושים – משאבי אנוש | משאבי אנוש | משאבי אנוש מועדון הטבות | פורום תגמולים והטבות
בניית אתרים תפנית: 054-4780798